Veebruarist saavad Eesti teadlased taotleda rahastust rahvusvahelistele personaalmeditsiini projektidele, milles on esindatud vähemalt kolme riigi töörühmad. Sotsiaalministeerium kaasrahastab Euroopa teaduskoostöövõrgustiku ERA-NET PerMed projekte kokku kuni 300 000 euro ulatuses.

„Selleks, et Eesti meditsiin püsiks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, on lisaks teenuste rahastamisele oluline ka meie teadlaste osalemine tipptasemel rahvusvahelises teadustöös. Seepärast suurendab sotsiaalministeerium oluliselt Eesti riigieelarvest investeeringuid meditsiiniteadusesse, muuhulgas osalemiseks rahvusvahelises teaduskoostöös,“ ütles e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. 

Rahvusvahelise ühisprojektide konkursi eesmärk on soodustada erinevate riikide teadlaste koostööd personaalmeditsiini valdkonnas. Konkursi raames rahastatakse projekte, milles kliinilised uuringud on ühendatud infotehnoloogia võimalustega. Teadusprojektide tulemused peavad näitama personaalmeditsiini võimaluste rakendatavust tervishoiuteenuste pakkumisel.

Ühiskonkursi „Personaalmeditsiini teadusprojektid – andmete ja IKT-lahenduste tark kasutamine eel-kliinilistes ja kliinilistes uuringutes“ kuulutas välja Euroopa teaduskoostöövõrgustik ERA PerMed, kuhu kuulub 31 organisatsiooni 22 riigist. Konkurssi rahastab 29 partnerorganisatsiooni ja Euroopa Komisjon ning see toimub Horisont 2020  instrumendi ERA-NET Cofund raames. Osaleda saab taotlustega, milles on esindatud vähemalt kolme riigi töörühmad.

Eeltaotlusvooru saab taotlusi saab esitada 10. aprillini (17:00, CET). Täpsem info, nõuded ja vajalikud vormid ning juhised on leitavad ERA PerMed kodulehel. Lisainfot Eesti osaprojektide kohta saab sotsiaalministeeriumi kodulehel või e-posti aadressil taotlusvoor@sm.ee.