Euroopa Komisjon saatis Eestile 3. novembril 2009 põhjendatud arvamuse, milles märgib, et Eesti ei ole saavutanud peenosakeste PM10 piirtasemetest kinnipidamist välisõhus.

Komisjon leidis, et kuna Eestis on ületatud PM10 piirtasemeid mitu aastat järjest ning Eesti ei ole esitanud asjakohast teadet, ei ole Eesti täitnud direktiivist 1999/30/EÜ tulenevaid kohustusi. Kui ametlik kiri tähistab esimest formaalset sammu EÜ asutamislepingu artikli 226 alusel algatatud rikkumismenetluses, siis komisjoni põhjendatud arvamuse esitamine on järgmiseks menetlusetapiks, millele võib järgneda liikmesriigi Euroopa Kohtusse kaebamine.

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2010.a. istungil otsustati, et Keskkonnaministeeriumi analüüsi põhjal teavitatakse komisjoni, et prognooside kohaselt ei ületa Eesti enam peenosakeste piirväärtusi välisõhus ning et varasematel ületamistel on olnud erinevad põhjused, sh piiriülesed. Samuti antakse komisjonile teada, et Tallinna välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava eelnõu on plaanis kinnitada 2010. aasta jaanuaris.

Allikas: Vabariigi Valitsus