Narva Vesi AS-i juhatuse liige Renata Metsis esitas täna (29.10.2019) Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatusele avalduse liidu liikmeks astumise kohta. Ühehäälselt ja üksmeelselt võeti Narva Vesi AS vastu EVEL liikmeks.

  • Veemajandus
  • 29. oktoober 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Narva Vesi AS teenindab 227 juriidilist isikut, 427 korteriühistut, 663 majavaldust Narvas ning 91 juriidilist isikut, 59 korteriühistut, 547 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ.

„Narva Vesi AS-i tänastel töötajatel on suured kogemused ettevõtete ja elanike joogiveega varustamisest ja reovee puhastamisest, mis on kasulik infoallikas paljudele teistele vee-ettevõtetele“, sõnas EVEL tegevjuht Pille Aarma. EVEL liikmed teenindavad nüüd enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijatest.

EVEL-i liikmete vahel toimub pidev infovahetus nii igapäevaste tehnoloogiliste probleemide lahendamise kui ka tulevikku vaatavate arengusuundade osas. Korraldatakse ühiskoolitusi, -õppereise ja -hankeid. Liit koondab ja esindab oma liikmete arvamusi ja ettepanekuid ministeeriumide poolt ettevalmistatud õigusaktidele. Suurimaks väärtuseks on avatus, ühendatud pädevus, usaldusväärsus ja ühistegevus.

Renata Metsis´e sõnas: „Loodame, et EVEL-is olemine võimaldab meie spetsialistidel saada uusi teadmisi ja teha koostööd. Soovime aktiivselt osaleda õigusaktide aruteludes, ühistegevustes ja  ühishangetes.“