17. aprillil Erakond Eestimaa Rohelised (EER) poolt korraldatud konverentsil  "Innovatiivsed lahendused energeetikas: maasoojusenergia" märkis Euroopa Geotermaalenergia Nõukogu  president dr. Burkhard Sanner, et Eesti on võtnud kohustuseks 2020. aastaks saavutada olukorra, kus 25% kogu tarbitavast energiast peab tulema taastuvatest energiaallikatest.

Konverentsi avas Eestimaa Roheliste esimene eestkõneleja Marek Strandberg, kes tõdes, et tänasel päeval ei tea me, kas Eestis on võimalik ja otstarbekas ammutada energiat majade kütteks ja elektrijaamade tööks mõne kilomeetri sügavuselt. „Kui aga asjakohased uuringud seda kinnitavad, siis on meil mõistlik seda kasutada. Ja seda eelkõige nii meie energeetilise kui ka riikliku julgeoleku huvides,“ märkis Strandberg.

Euroopa Geotermaalenergia Nõukogu president dr Burkhard Sanner tutvustas oma ettekandes maasoojusenergia kasutamise võimalusi Euroopas ning tõi mitmeid näiteid juba kasutuselolevatest rakendustest Saksamaal, Itaalias, Islandil, Poolas jm. Muuhulgas tutvustas dr. Sanner pikemalt Euroopa Liidu direktiivi ja sellest tulenevaid võimalusi taastuvenergeetiliste lahenduste tutvustamisel ja rahvuslike tegevusplaanide koostamisel.

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi direktor Alvar Soesoo andis põhjaliku ülevaate Eesti maapõue ehitusest. „Geotermilise energia vaatenurgast võivad enim huvi pakkuda Eesti maapõue sügavamad kihid,“ võttis Soesoo oma sõnavõtu kokku. „Võimalike geotermilise potentsiaali uuringukohtadena võib välja tuua Kirde-Eesti piirkonna, kus regionaalne soojusväli näib kõrgeim,“ selgitas ta ning lisas, et huvipakkuvaid piirkondi on ka Kesk- ja Kagu-Eestis.

Soome Geoloogiakeskuse teadur, dr. Ilmo Tapio Kukkonen’i sõnavõtt andis palju huvitavat informatsiooni pinnalähedase maasoojusenergia viimastest uuringutest ja praktilisest kasutamisest Soomes.

Puhta Energia Kongressi esindaja ja Puhta Energia Süsteemide võrgustiku juhataja Sterling D Allan rääkis energia tootmise võimalust madalatemperatuurilisest maasoojusest. Ta tutvustas elektri tootmise moodust elektrijaamas, mis teeb seda paindlikult vastavalt muutuvale nõudlusele, väga suure efektiivsusega ning sisuliselt ilma kohaloleva inimkontrollita.

Tallinna Tehnikaülikoolis täna pärastlõunal jätkuval konverentsil "Innovatiivsed lahendused energeetikas: maasoojusenergia" arutlevad rohelised ja keskkonnatundlikud inimesed maasoojuse võimaluste ning energiasäästu ja julgeoleku teemadel. Ürituse korraldajaiks on Erakond Eestimaa Rohelised ja TTÜ.

Päeva programmi leiab
http://roheline.erakond.ee/images/b/b8/2009-04_energeetikakonverentsi_programm.pdf