MTÜ Eesti Seemneliit alustas tänavu juunis Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel kaitsealuste sortide oma tarbeks toodetud seemnelt litsentsitasude kogumise süsteemi rakendamist.

Kaitsealuste sortide kasutamise eest sordiomanikele õiglase tasu maksmine on kehtestatud UPOV-i konventsiooniga, millega on ühinenud ka Eesti. Taimesort on intellektuaalne omand, patent, millele laienevad samasugused kasutamise reeglid. Tasude määramise aluseks on põllumajandustootjate poolt deklareeritud kaitsealuste sortidega külvatud pinnad, mille maksustamise tingimused on sätestatud Euroopa Liidu vastavate määrustega.

Tänaseks on MTÜ Eesti Seemneliit esimesed kogutud summad, mida kasutatakse uute sortide aretamiseks juba sordiomanikele üle kandnud. Oluliselt on sellega toetatud meie kohalikku sordiaretust, Jõgeva Sordiaretuse Instituuti.

MTÜ Eesti Seemneliit tänab kõiki koostööpartnereid ning põllumajandustootjaid, kelle abil on süsteem edukalt rakendunud ning jätkab tööd, et kaasata sordiomanike õiguste tagamiseks kõik kaitsealuste sortide kasutajad.

MTÜ Eesti Seemneliit asutati 2006. aasta märtsis ning alates 2006. aasta oktoobrist on ta Euroopa Seemneassotsiatsiooni (European Seed Association - ESA) liige. ESA on Brüsselis asuv seemnevaldkonna seadusloomes osalev liikmesriikide vastavaid liite ühendav organisatsioon, mille üks põhivaldkond on nimetatud litsentsitasude süsteemi arendamine Euroopas.