EAS andis tänavu välja 24. Rohelise Võtme märgise, millega tunnustatakse majutusettevõtete keskkonnasõbralikku tegevust ja propageeritakse säästva majandamise põhimõtteid. 24. märgise sai hotell Kreutzwald Tallinnas.

Rohelise Võtme keskkonnamärgise abil saab majutusettevõte näidata, et ühendades kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemisviisi, saavutatakse parem lõpptulemus nii külaliste kui ka ümbritseva keskkonna seisukohast vaadatuna.

„Säästev turism ja jätkusuutlik areng on kõikjal maailmas saanud võtmesõnadeks – turismisektoris on üheks võimaluseks anda teada oma keskkonnateadlikust tegutsemisest erinevad keskkonna- ja kvaliteedimärgised. Turistide hulk, kes jälgib märgise olemasolu, kasvab aasta-aastalt," selgitas EASi turismiarenduskeskuse tootearendusdirektor Monica Hankov.

Rohelise Võtme märgis (Green Key) on kasutusel 33 riigis.

EAS annab ettevõtetele Rohelise Võtme märgist välja alates 2001. aastast.