Alates selle aasta detsembrist keelatakse Euroopa Liidus kaadmiumi kasutamine juveelitoodetes, plastikutes ja jootevarbades. Kuigi kaadmium tekitab vähki ja on mürgine veekeskkonna jaoks, sisaldavad mõned juveelitooted, eriti imporditud imiteeringud, rohkesti seda ainet.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis, et tegemist on hea uudisega nii tarbijaile kui tootjatele, kuna tootjad on juba leidnud muud vahendid selle aine asendamiseks.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočniku sõnul kaitseb kaadmiumi keelustamine tarbijaid, eriti lapsi. „Samuti on keeld hea keskkonnale, kuna kaadmiumivabad plastiktooted aitavad vähendada saastumist,“ ütles Potočnik.

Kaadiumi kasutamine on paljudes plastiktoodetes juba alates 1992. aastast keelatud, kuid mõnes jäigas PVC-tootes oli kasutamine siiski lubatud, kuna varem olnud turul asendusaineid. Keskkonnavoliniku sõnul hoogustatakse meetmega PVC (polüvinüülkloriidi) jäätmete ringlussevõttu, mis aitab samuti kaasa loodusvarade säästmisele.

Kuna PVC-d võib mitu korda taaskasutusse võtta, on uues õigusaktis lubatud taaskasutada PVC-jäätmeid, milles on vähesel määral kaadmiumi. Sellisest toormest võib teha teatavaid ehitustooteid, need ei ohusta inimesi ega keskkonda. Ostjate täielikuks teavitamiseks varustatakse sellisest taaskasutusse võetud PVCst valmistatud ehitustooted erilise logoga.

Keeluga tagatakse, et ELi tarbijad oleksid paremini kaitstud kokkupuute eest kaadmiumiga, samuti vähendatakse sellega keskkonna reostamist. Õigusnorm võetakse vastu REACHi määruse muutmisena.

Varem kasutati kaadmiumiühendeid värvainena ja teatavate plastiktoodete stabiliseerimiseks, kuid Euroopa Nõukogu võttis 1988. aastal vastu resolutsiooni, millega sooviti vähendada keskkonna saastamist kaadmiumiga.

Alates 1992. aastast on kaadiumi kasutamine paljudes plastiktoodetes keelatud, kuid mõnes jäigas PVC-tootes oli kasutamine siiski lubatud, kuna sel ajal ei olnud turul asendusaineid. Kui asendusained leiti, otsustasid Euroopa PVC-tootjad lõpetada järk-järgult kaadmiumi kasutamise kõigis PVC-tooteis.

Alates 2004. aastast on kaadmiumi kasutamist piiratud ka patareides ja elektroonikas.