Keskkonnaministeeriumi kodulehe vahendusel on elektritootjatel võimalik kuni 15. augustini 2011 taotleda tasuta lubatud heitkoguste ühikuid, mille arvel teha investeeringuid elektrisektori moderniseerimiseks.


Keskkonnaminister Keit Pentus soovitab elektritootjatel olla investeeringuteks mõeldud tasuta lubatud heitkoguste ühikute taotlemisel aktiivne.

„Tasuta lubatud heitkoguse ühikuid on elektritootjatel võimalik küsida elektrisektori moderniseerimisele suunatud ja õhku saastavate kasvuhoonegaaside teket vähendavate investeeringute katteks," ütles keskkonnaminister Keit Pentus.

Tema sõnul on see võimalus uude ja keskkonda vähem saastavasse tehnoloogiasse tasuta lubatud heitkoguste ühikute toel investeerida.

Riik soovib kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada

Tasuta lubatud heitkoguse ühikute saamiseks esitatud investeeringud peavad vastama välisõhu kaitse seaduses toodud põhimõtetele ning aitama kaasa Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2020 eesmärkide elluviimisele.

Tingimustele vastavatest taotlustest koostatakse riiklik investeeringute kava. Kava esitatakse kinnitamiseks Euroopa Komisjonile, kes teeb otsuse liikmesriikide investeerimiskavade kohta 2012. aasta kevadel.

Keskkonnaminister rõhutas, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on Eesti jaoks tähtis eesmärk.

„Selle tulemusel muutub meie enda elukeskkond puhtamaks, lisaks anname oma väikese panuse kliimamuutuste ohjamisse. Uute, keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate kasutuselevõtt tähendab ka efektiivsemat ja konkurentsivõimelisemat majandust," ütles Pentus

„Eestlastele ei ole kunagi meeldinud midagi ilma asjata raisata või lörtsida, mistõttu usun, et säästvama majandamise vajadust mõistetakse hästi. Seda näitab seegi, et taastuvenergia osakaal lõpptarbimises on meil juba täna 20%,“ lisas ta.

Võib teha ettepanekuid ka teiste investeeringute suhtes

Vastavalt direktiivile võib Eesti eraldada üleminekuperioodil (2013–2019) tasuta lubatud heitkoguse ühikuid siin asuvatele Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele elektritootjatele, mis olid tegevad 31. detsembril 2008 või alustasid asjakohast investeerimist hiljemalt 31. detsembril 2008.

Investeeringute kavasse arvamist võib taotleda elektritootja mitte ainult enda poolt elluviidavatele investeeringutele, vaid teha ettepanekuid ka teiste välisõhu kaitse seaduse nõuetele vastavate investeeringute lisamiseks.

Täpsemalt taotlustest loe siit