Eestimaa Looduse Fondil on sel aastal Arvamusfestivali Maa alal laupäeval 14. augustil kaks kliimaga seonduvat arutelu. Üks arutelu puudutab kliimaneutraalsust, teine toitu.

Kliimaneutraalsus – miks see nii palju haiget teeb?

14. august 2021 kell 18:00-19:30

Rahvaalgatusest “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” on möödunud kaks aastat. Peetud on debatte, hüppeliselt on tõusnud ELi kliimaambitsioon, põlevkivitööstus langeb vaikselt turukonkurentsist välja ja emissioonid vähenevad. Sellest aga ei piisa. Kas aastaks 2050 ei pruugi me üleminekuni jõuda, kui puuduvad julged otsused, selge kava ja kokkulepe ühiseks pingutuseks? Muutused ei ole lihtsad ja kindlasti ei ole need valutud. Aruteluga vaatamegi üleminekut õigluse seisukohastst ja anname hääle neile, keda muutused erineval moel puudutavad. Mida tähendab kliimaneutraalsus meist igaühe jaoks, milliseid loobumisi eeldab ja mida võime sellest võita? Kuidas paremini mõista neid, kes tulihingeliselt muutuse vastu seisavad, ja neid, kes justkui toimiva lammutamist nõuavad? Siirdeprotsessist puudutatud räägivad oma loo, muutuste juhid aitavad neid mõtestada ja arutelus osalejad erinevaid lahendusi hinnata.

Eelnevalt soovitan lugeda ka juba ilmunud ning hoida silm peal veel ilmuvatel lühiintervjuudel, kus küsime arutelusse panustajatelt, mis neile enim haiget teeb kliimaneutraalsusele ülemineku protsessis. Intervjuud on leitavad veebilehelt kliimamuutused.ee ning samanimeliselt FB lehelt ja ELFi FB lehelt.

Rohepööre toidulaual. Kas närime oksa, millel istume?

14. august 2021 kell 16:00-17:30

Rohepööre ja „Talust taldrikule” strateegia on viimase aja kuumad teemad. Need puudutavad meie kõigi toidulauda. Kas rohepööre meie toidulaual on võimalik ning kuidas seda saavutada? Arutleme selle üle, millised on võimalused ning takistused planeedisõbraliku toidu valiku teel. Proovime aru saada, kui palju kõnetab rohepööre toidulaual inimesi laiemalt ja kui palju üldse teatakse toidu keskkonnamõjust. Publik saab sõna sekka ja planeedisõbraliku ampsu põske!

Arvamusfestivali Maa ala Facebooki leht.