Eesti Loomakaitse Selts (ELS) viib Avatud Eesti Fondi Kriisiprogrammi raames 01.05 – 30.11.2010  läbi projekti, mille toel saavad Tartumaa majanduslikes raskustes pered taotleda abi oma lemmikloomade olukorra parandamiseks. Projekti raames on võimalik lasta oma koeri/kasse ja muid lemmikloomi steriliseerida/kastreerida, vaktsineerida, saada ajutist toiduabi ning samuti parandada teadmisi ja oskusi lemmikloomade pidamisest.

Projekti põhirõhk on suunatud lemmikloomade, eriti koerte, steriliseerimisele ja kastreerimisele, et aidata vältida soovimatuid järglasi. Lisaks on võimalik taotleda abi lemmikloomade vaktsineerimiseks, parasiiditõrjeks ja teisteks veterinaarseteks toiminguteks.

Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikud nõustavad kõiki valituks osutuvaid perekondi lemmikloomapidamise hea tava osas, samuti tutvustatakse nii riiklikke kui ka kohalikke seadusakte. Vajadusel on võimalik saada ühekordset toiduabi.

Projektist osa võtta soovijad peavad täitma kohustusliku ankeedi, mille leiab ELS-i kodulehelt: www.loomakaitse.ee. Ankeet tuleb saata allkirjastatult hiljemalt 30.09.2010 ELS-i kontorisse aadressil Tulika põik 4, 10613 Tallinn. Ankeete võib esitada ja abi on võimalik saada alates 01.06.2010.  Täpsustavate küsimuste korral pöörduda projektijuht Maaja Mälli poole numbril 55 127 25