Baltikumi juhtiv virtuaalse elektrijaama platvormi pakkuja Fusebox koos Norra modulaarsete energiasalvestussüsteemide tootjaga Pixii on edukalt turule toonud esimese integreeritud energiasalvestussüsteemi, mis osaleb regionaalsel elektri reguleerimisturul. Jägala-Joa hüdroelektrijaama paigaldatud akusüsteem annab paindlikud võimalused rohelise elektri tootmiseks ja jaamale lisatulu teenimiseks.

  • Energeetika
  • 7. veebruar 2022
  • Foto: Pixii akud / Pixii

See on verstapost teel tuleviku elektrisüsteemi poole, mis suudab elektritootmises kasutada senisest suuremas osas muutliku tootlikkusega taastuvenergiaallikaid.

Fuseboxi finantsjuht ja kaasasutaja Ahto Pärl ütles, et neil on hea meel selle koostöö üle. "Oleme väga põnevil akude esmakordse liidestamise üle meie virtuaalse elektrijaama platvormil, mis võimaldab meie tarbijatel vähendada oma elektriarveid ja teenida elektriturult lisatulu," ütles ta. "Samuti võimaldab see elektritootjatel suurendada oma tulupotentsiaali, vähendades samal ajal fossiilkütustel toodetud energia osakaalu võrgus," lisas ta.

„Esimese pilootprojekti raames liidestatud aku Jägala-Joa hüdroelektrijaamas mahutab 100 kWh elektrienergiat, aga juba järgneva poole aasta jooksul plaanime ellu viia oluliselt suurema salvestusmahuga projekte,“ ütles Pärl. „Meie eesmärk on jõuda võimalikult paljude potentsiaalsete kasutajateni vastavalt nende vajadustele,“ lisas ta.

"Fuseboxi koostöö Pixiiga on osutunud sobivaks koosluseks nii tehniliselt kui ka turu seisukohalt ja see võimaldab meie klientidel energiasalvestussüsteemidest tulu teenida," ütles Pixii innovatsioonijuht ja kaasasutaja Ole Jakob Sørdalen.

Salvestusvõimalusega integreeritud tarbimise juhtimise süsteemid annavad nii energiatootjatele kui ka tarbijatele mitmeid eeliseid. Esiteks võimaldavad need tarbijatel oma elektrikulusid optimeerida. Tarbijad saavad kasutada akusüsteemi, et osta võrgust elektrit soodsama hinnaga ja tarbida seda siis, kui hinnad on tõusnud, alandades seeläbi oma elektriarveid.

Samamoodi võimaldavad energiasalvestussüsteemid taastuvenergia tootjatel piirata süsteemikadusid ja oma tulusid suurendada. Tänu võimalusele salvestada üleliigne energia akusse, saavad tootjad energia müügi ajastada kasumlikumatele ajahetkedele elektriturul. Energia salvestamine mängib võtmerolli nii võrgu stabiilsuse hoidmisel kui ka sageli vahelduva taastuvenergia kättesaadavuse suurendamisel võrgus.

Integreerimine virtuaalse elektrijaamaga võimaldab salvestussüsteemide omanikel osaleda täiendavatel elektriturgudel, näiteks reguleerimisturul, ja maksimeerida nii oma osalemisest saadavat tulu. Paindlik tarbimise juhtimine aitab võrguoperaatoril pakkumist ja nõudlust võrgus tasakaalus hoida.

Tarbijad, kes kasutavad virtuaalse elektrijaama teenuseid, aitavad vähendada ka süsihappegaasi teket elektrivõrgus. Lühiajaline tarbimise alandamine ehk tarbimise juhtimine koos taastuvate energiaallikatega tõrjub võrgust välja fossiilkütustel põhineva elektritootmise, mida nõudluse ja pakkumise tasakaalus hoidmiseks tavapäraselt kasutataks.

Ühtlasi aitavad tõhusad salvestuspõhised mikrovõrgud elektrisüsteemi tugevdada. Nii vähenevad ka võrgu üldised investeeringuvajadused, mis tähendab lõppkasutajate jaoks odavamat energiat.

Fusebox OÜ ja Pixii AS koostööprojekti toetab osaliselt Norway Grants “Green ICT” programm, mida veavad EAS ja Innovation Norway.