Energiasäästutooteid ja -teenuseid pakkuvate ettevõtete organisatsioon EuroACE avaldas 18.02. uurimuse ülimadala energiatarbega ehitiste kohta. Uuringu kohaselt on EL-s aastaks 2020 võimalik vähendada CO2 emissiooni vähemalt 36MT võrra ja säästa vähemalt 568 PJ energiat, kui kõik alates aastast 2012 ehitatavad hooned oleksid ülimadala energiatarbega.

Uuring viidi läbi Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis  ja Suurbritannias, kus elab kokku pool EL elanikkonnast.

Tulemusi kommenteerides ütles EuroACE esindaja Susanne Dyrbøl: "On väga selge, et liikmesriigid peavad paika panema pikaajalised plaanid. Kohe kui tööstus saab aru kuhu valitsus tahab minna, kiirendatakse protsessi."

EL-i Hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) ei andnud valitsustele suuniseid selliste strateegiate välja töötamiseks vaid pigem nõudis nende ehitistele esitatavate nõudmiste üle vaatamist iga viie aasta järel, ilma otsese kohustuseta neid karmistada. Siiski näib, et EPBD mõju ulatus kaugemal esialgselt oodatust.

"Me loodame, et liikmesriigid kasutavad seda (uuringut) veendumaks et madala energiakuluga hooned pole pelgalt tulevikuvisioon vaid miski, mis saab juba teoks mitmes liikmesriigis," lõpetas Susanne Dyrbøl.

Kogu intervjuud saab lugeda www.euractive.com

Allikas: KredEx