Eesti liitus Euroopa teadusruumi kliima ja vee ühisalgatustega, mis annab Eesti teadlastele võimaluse kaasa lüüa rahvusvaheliste, suure ühiskondliku tähtsusega teadusprobleemide lahendamisel.

Euroopa Liidu liikmesriikide vabatahtlike ühisalgatuste eesmärk on teadusuuringute kvaliteedi tõstmine ja topeltuuringute vältimine. Eesti on juba varem liitunud ookeani ühisalgatusega.

Kliima ühisalgatusega tahetakse suurendada kliimamuutuste uuringute ja ühiskondlike otsuste tegemise vahelist seotust. Näiteks pannakse rõhku usaldusväärsete kliimaprognooside koostamisele ning kliimamuutustega kohanemisele.

Erinevad uuringud ja arendused võimaldavad Eesti riigil oma keskkonnaalaseid tegevusi paremini ja pikaajalisemalt planeerida, mis on eriti oluline kliimamuutustest kõige rohkem mõjutatud majandusharudes nagu põllumajandus, metsandus ja kalandus. Täpsemad teadmised aitavad kliimamuutustele paremini reageerida ja valutumalt kohaneda.

Vee ühisalgatus keskendub normaalse veeringluse tagamisele, ohutute veesüsteemide arendamisele, ökosüsteemide kaitsele, konkurentsi soodustamisele veemajanduses ja veesäästule tootmises. Eesti peab esmalt kaardistama veealase teadusega tegelevad teadusrühmad ja nende uuringusuunad, et seejärel aktsepteeritud partnerina rahvusvahelistes projektides osaleda.

Eesti jaoks on ühisalgatustes osalemine strateegilise tähtsusega otsus, mis võimaldab nutikalt rakendada nii meie kui ka naabrite teadusuuringute potentsiaali.