Euroopa Komisjon on teatanud, et saadab Eestile põhjendatud arvamuse seoses direktiivi 2008/101/EÜ sätete ülevõtmata jätmisega.

Antud direktiivi eesmärgiks on lisada aastal 2012 lennundussektor juba olemasolevasse EL lubatud kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS), mis hetkel hõlmab vaid maapealseid tööstuskäitisi. Lennuliikluse poolt emiteeritavate kasvuhoonegaaside reguleerimise vajadus tuleneb lennuliikluse poolt tekitatava gaaside heite kiirest kasvust: alates 1990. aastast on nende kogus Euroopas kahekordistunud.

Liikmesriigid pidid direktiivi sätted oma õiguskorda üle võtma enne 2. veebruari 2010. 25. märtsil saadeti Eestile ja veel kuuele liikmesriigile märgukiri, kuna need ei olnud Komisjoni rakendusmeetmetest teavitanud. Komisjoni põhjendatud arvamus, mis jätkuva rikkumise tõttu Eestile on esitatud, kujutab endast rikkumismenetluse järgmist staadiumit. Kui Eesti ka sellele otsustavalt ei reageeri, siis on võimalik, et Komisjon esitab Eesti vastu kaebuse Euroopa Kohtule. Lisaks Eestile pole direktiivi siiani üle võtnud Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Poola ja Slovakkia.

Allikas: Euroopa Komisjon / Keskkonnaõiguse Keskus