Euroopa Komisjon on algatanud projektikonkursi, mille kaudu eraldatakse 31,5 miljonit eurot 45 parema ökoinnovatsiooniprojekti elluviimiseks. Euroopa ettevõtjatel on 5. septembrini 2013 aega esitada ettepanekuid uuenduslike keskkonnaalaste lahenduste turuletoomiseks viies valdkonnas, milleks on materjalide ringlussevõtt, vesi, säästvad ehitusmaterjalid, keskkonnasäästlik ettevõtlus ning toiduainete- ja joogisektor.

„Ökoinnovatsioon ei ole üksnes ökoettevõtjatele mõeldud kitsas valdkond. Järgmistel kümnenditel sõltub Euroopa konkurentsivõime sellest, kas suudetakse lahendada ressursside piiratusega seotud probleemid. Muutuse kogu majanduse jaoks teevad võimalikuks innovaatilised ökoettevõtjad. Soovin eelkõige julgustada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid toetust taotlema ning aitama Euroopal kindlustada juhtrolli sellistes valdkondades nagu veemajandus ja jäätmekäitlus,“ ütles Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potocnik.

Konkurss on suunatud eelkõige eraettevõtjatele, peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on välja töötanud mõne keskkonnasäästliku toote, tehnoloogia või teenuse, kuid kellel on raskusi selle turuletoomisega. Konkurss pakub kaasrahastamist, millega võib katta kuni 50% projekti kuludest. Sel aastal on kavas toetada ligikaudu 45 uut projekti.

Algust on tehtud rohkem kui 185 projektiga ja peagi käivitatakse veel umbes 50 eelmisel konkursil osalenud projekti. Ökoinnovatsiooni rahastatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu ning aastatel 2008–2013 on selleks ette nähtud ligikaudu 220 miljonit eurot.

Toetatakse end tehnoloogiliselt õigustanud tooteid, mis aitavad Euroopa looduressursse paremini ära kasutada. Programmi juhib Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI).

2013. aasta projektikonkurss on avatud 5. septembrini. Brüsselis Charlemagne’i hoones korraldatakse 27. mail Euroopa ökoinnovatsiooni teabepäev, kus antakse üksikasjalikku teavet projektikonkursi prioriteetide kohta ning nõuandeid, kuidas toetust taotleda.

Lisateave

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kuuluv ökoinnovatsiooni algatus:

ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Ökoinnovatsiooni käsitlev 2013. aasta projektikonkurss:

ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm