Loomadest hoolivatel inimestel on põhjust rõõmustada, sest 11. märtsil 2009.aastal jõustusid Euroopa Liidu kosmeetika direktiivi parandused. Sellega on keelatud kosmeetikatoodete katsetamine loomade peal.

Antud direktiiviga päästetakse aastas umbes 5000 looma, kes muidu osalesid testimistes.

Antud keeld võeti Suurbritannias vastu juba 1990-ndatel, kuid praeguse direktiiviga on see keelatud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Suurbritannia loomade kaitse ühingu RSPCA vanemteadlane Barry Phillips väljendas heameelt, kuna üldsus on juba pikka väljendanud oma vastumeelsust, et loomi sellistel triviaalsetel põhjustel testimistel piinatakse.

Loe lisa RSPCA tegevusest: www.rspca.org.uk