Kliimamuutused, ebavõrdsus, jätkusuutlik tarbimine - meie ees on palju väljakutseid, mis vajavad lahendust ja otsustavat tegutsemist ning väga suurt rolli selle juures mängib ka Euroopa Liit. Nimetatud teemadel arutlevad 7. mail Euroopa Parlamenti pürgivad kandidaadid. Debatt toimub alates kell 13.00 Tallinna Ülikooli Astra hoone auditooriumis Maxima. Debati korraldab Arenguskoostöö Ümarlaud.

Debatis osalevad:
Sotsiaaldemokraadid: Sven Mikser
Reformierakond: Kalle Palling
Erakond Isamaa: Tunne Kelam
Eestimaa Rohelised: Evelin Ilves
Elurikkuse Erakond: Mihkel Kangur

Debatti modereetib politoloog Anna Karolin (SpeakSmart)

Inimkond kasutab täna 1.7 planeedi jagu ressursse - üleilmne tarbimine on aastatel 1900-2015 tõusnud neljateistkümne kordselt ning praeguse suuna järgi kasvab see 2050 aastaks veel kaks korda.

Hoolimata sellest, et meie tarbimismustrite ümberkorraldamine ei ole odav, oleks probleemide eiramine suures pildis palju kulukam ning kaasnevad sotsiaalprobleemid sügavamad. Täna on 22.5% Euroopa Liidu rahvast vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskirühmas ning 6.9% eurooplastest kannatavad tõsise majandusliku puuduse käes. Veelgi enam, 43 miljonit eurooplast ei saa endale lubada kvaliteetset toitu igal teisel päeval ning samal ajal raiskame me umbes 20% toodetud toidust.

Ebavõrdsus globaalsel tasandil on samuti murekoht. Suured erinevused rahvastikukasvu ning elukvaliteedi osas, kliima soojenemine ning ökosüsteemide hävimine tähendab, et paljud inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja migratsioon üle maailma kasvab. Prognoositakse, et aastaks 2050 on sajad miljonid inimesed põgenenud kliimamuutuste tõttu oma kodudest.

Need on vaid mõned näited meie ees olevate probleemide keerukusest ja seotusest - ei ole võimalik tegeleda vaid ühega jättes teised kõrvale. Debatil küsime Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide käest, milliseid lahendusi suudab pakkuda Euroopa Parlament ja milline on nende nägemus kestliku arenguni jõudmisel.