Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kutsub teadlasi üles andma oma panust Euroopa toiduohutuse süsteemi ja ühinema EFSA teaduskomisjonide ja teaduskomiteega.

  • Bioneeri uudised
  • 19. juuli 2017
  • Ülemise pildi pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

EFSA otsib rohkem kui 200 sõltumatut eksperti, kes koostaksid  teaduslikke hinnanguid ja töötaksid välja hindamismetoodikaid. Otsitavad tippteadlased peaksid olema vähemalt 7-aastase töökogemusega järgmistes valdkondades: geneetika, ökoloogia, taimeteadused, veterinaaria, zooloogia, toksikoloogia, toitumine, meditsiin, bioloogia, keemia, matemaatika/statistika/biostatistika, toidu-või söödatehnoloogia, farmakoloogia, saadavuse hindamine, epidemioloogia ja regulatiivteadus.

Taotlusvoor Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjonide ja teaduskomitee liikmeks saamiseks on avatud 1. juunist kuni 8.  septembrini 2017 EFSA veebilehel. Samast leiate ka täpsemad nõuded ekspertidele ja muu vajaliku info.

EFSA teaduskomisjonide ekspertide uuendamine toimub iga 3 aasta tagant. Käesoleva konkursiga valitavad eksperdid alustavad tööd juulis 2018.

Euroopa Toiduohutusamet asutati sõltumatu teadusliku nõustamise ja toiduahelaga seotud riskidest teavitamise asutusena 2002. aasta jaanuaris pärast mitut 1990. aastate lõpus aset leidnud toidukriisi.

EFSA annab sadade teadlaste eriteadmistele tuginedes Euroopa Liidu poliitikakujundajatele tarbijate, loomade ja taimede kaitsmiseks vajalikku nõu. Ameti teaduskomitee ja teaduskomisjonid koosnevad Euroopa teadlastest ning esindavad mitmesuguseid teadusharusid. Ülikoolidest, teadusasutustest ja riiklikest toiduohutusametitest pärit eksperdid pakuvad EFSA-le rikkalikult teadmisi, kriitilist mõtlemist ja praktilisi kogemusi otsuste tegemisel ning tagavad seega ametipoolse tipptasemel ja sõltumatu teadusnõustamise. Nõustamine toimub teaduslike arvamuste kujul, mis avaldatakse vabalt juurdepääsetavas veebiväljaandes EFSA Teataja.


Kandideerimisinfo EFSA kodulehel