Greenpeace hinnangul arvestab NOKIA oma igapäevases tegevuses kõige enam võimalike keskkonnamõjude tekitamisega. Raportis on välja toodud detailne analüüs 18 maailma TOP tehnoloogiaettevõtte kohta. Analüüsi aluseks on  kolm kriteeriumit: tootmisprotsess, taaskasutus ja kliimamõjudega arvestamine.

Nokia keskkonnahoidlik tegevus väljendub ettevõtte tootearenduses, tootmises ja taaskasutuses. Lisaks kaasab Nokia oma töötajaid keskkonnaalstesse tegevustesse ning toetab sotsiaalselt vastutustundlikke projekte laiemalt. 

Nokia on integreerinud keskkonnasäästlikke tegevusi kogu tootmis- ja tootearenduse äriprotsesse jälgides ning teeb igapäevaselt koostööd paljude avaliku sektori üksustega sh vabatahtlikud ja MTÜd, tänu kellele on leitud mitmeid olulisi valdkondi, kuhu oma teadmistega panustada.

Ettevõte töötab iga päev selle nimel, et vähendada tootmises tekkivate saasteainete kogust ning töötada efektiivsemalt. Ettevõte jälgib rohelist mõttelaadi igapäevaselt uurimistöödesse panustades, reisilogistikaid tehes, tootmises energiamahte hinnates, 25% energiavajadusest kaetakse juba täna rohelise energia abil.

Greenpeace raporti täisversioon: www.greenpeace.org

Möödunud aastal kuulutas ka Dow Jones oma iga-aastases 2500 ettevõtet käsitlevas ülevaate-raportis Nokia kõige keskkonnasõbralikumaks tehnoloogiaettevõtteks.

Dow Jones Sustainability Index: www.sustainability-indexes.com