Tallinna linnavalitsus määrab kohanimed Haabersti linnaosas paiknevatele metsadele, rabadele ja randadele, teatas Raepress.

  • Maamajandus
  • 30. november 2011
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Haabersti linnaosa asumites paiknevad metsaalad saavad ametlikeks nimedeks Haabersti mets, Mäeküla mets, Veskimets ja Vikimõisa mets, rabad nimetatakse Kakumäe ja Õismäe rabaks ning rannad Mustjõe ja Tiskre rannaks.

Tallinna rohealade teemaplaneeringus on nimetatud oluline osa Tallinna metsadest, parkidest, puiesteedest, randadest ja teistest haljasaladest, mille nimesid Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon pidas oluliseks üle vaadata ja korrastada.

Suur osa Tallinna tuntud kohanimedest, mida ei kasutata aadressides, on mitteametlikud nimed ja ei ole seetõttu kantud ka riiklikusse kohanimeregistrisse. Mõnikord on ühe ja sama koha tähistamiseks kasutusel erinevad nimed.

Kohanimeseadusest tulenevalt on tarvis tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Seetõttu on oluline, et Tallinna parkidel, metsadel, randadel ja haljakutel oleksid ametlikud, nimemääramise aktiga määratud nimed.