Keskkonnainspektsioon ja politsei avastasid Harjumaal metallikokkuostukohtades erinevaid seaduserikkumisi, sealhulgas kuus ebaseadusliku metallikokkuostu juhtumit.

  • Jäätmed
  • 19. november 2012
  • Vanametalli pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnainspektsioon ja Põhja prefektuur viisid nädala alguses läbi kontrollkäigu, millega kontrollisid Tallinnas ja Maardus asuvaid metallikokkuostukohti, ühtekokku 28 objekti. Neist kuues avastati tõendamata päritoluga metallijäätmeid, peamiselt elektrijuhtmeid ja -kaableid. Keskkonnainspektsioon alustas nimetatud juhtumite puhul väärteomenetlused jäätmeseaduse nõuete rikkumise alusel. Selgusetu päritoluga metallijäätmed, mida oli kokku üle 600 kg, võeti asitõendina hoiule.

Rikkujate hulgas oli ka Pealtnägija saatest tuttav Parcus Metal OÜ, keda Keskkonnainspektsioon trahvis metalli kokkuostunõuete eiramise eest ja kes oma trahviotsused kohtus vaidlustas. Tookord konfiskeeris inspektsioon ettevõttelt kokku üle 270 kg alumiiniumkaablit.

Seekordsel reidil tuvastati kokkuostukohtades muidki keskkonnanõuete rikkumisi, nagu jäätmete põletamine, mille osas alustati samuti menetlused.

Politsei alustas ühe väärteomenetluse seoses ebaseadusliku majandustegevusega. Tegu oli Maardus ebaseaduslikult vanametalli kokku ostnud füüsilise isikuga.

"Kontrollitavad objektid valiti välja eelneva riskianalüüsi põhjal koostöös Maksu- ja Tolliametiga. Seega oli tegemist nö riskantsemate ettevõtetega, mis seletab ka rikkumiste suhteliselt suurt hulka, " märkis Keskkonnainspektsiooni nõunik Rocco Ots.

"Korduvad rikkujad võetakse täiendava kontrolli alla. Kui karistused jõustuvad, taotleme teistkordse rikkumise korral juba ettevõttele väljastatud loa tühistamist, " lisas Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Kristian Jaani märkis, et metallikokkuostjate järjepidev kontroll on üheks peamiseks meetmeks ohtlike metallivarguste vastu võitlemisel. Seega on asutuste koostöös tehtavad kontrollkäigud väga olulised ning jätkuvad kindlasti ka edaspidi.