Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses saavad tasuta nõustamist ja psühhoteraapiat  mängusõltuvuses inimesed ja nende lähedased. Nõustatakse nii eesti kui vene keeles Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Kohtla-Järvel.

2009. aastal osales Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuses nõustamisel ja psühhoteraapias  143 inimest. Uue trendina saab välja tuua interneti vahendusel mängusõltuvusse sattunud imieste arvu kasvu 2009. aastal võrreldes 2008.aastaga. Seetõttu pöörab Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus käesoleval aastal erilise rõhu teraapiaprogrammi täiendamisele ja suunamisele arvuti- ja internetisõltuvusega noorte ja täiskasvanute raviks.

Keskuse tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Avatud Ühiskonna Eriprogramm Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lisaks viib Hasartmängusõltuvuse Nõustmiskeskus käesoleval aastal läbi laiaulatusliku uuringu, mille eesmärgiks on saada ülevaade elanikkonna mängukäitumise ja –sõltuvuse levikust Eestis. Uuringut  finantseerib  Vabaühenduste fond,  mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Abivajajad saavad vastuvõtule registreeruda helistades MÄNGURILIINI numbrile 15410.

Rohkem infot HNK kodulehelt: www.15410.ee