Õnnepank ei arvelda asjades ega rahas, projekti eesmärk on vahendada inimeste oskusi, teadmisi ja head tahet. Õnnepank viib kokku inimesed, kes abi vajavad ja pakuvad, pannes sellega üksteist rohkem märkama ja suurendades sotsiaalset sidusust. 

„Õnnepanga kliendiks saab lihtsalt, tuleb mõelda läbi oma oskused ja vajadused, minnawww.onnepank.ee ning luua omale konto,“ rääkis Birgit Tolmann.  „Süsteemi on lihtne kasutada, pangale omaselt on Õnnepank turvaline, kontot saab teha läbi enda identifitseerimise pangalinkide ja ID-kaardi abil. Kõik saavad kodulehelt vaadata, kas keegi pakub sulle hetkel vajalikku teenust. Internetti mitte kasutavad inimesed saavad teenust kasutada läbi teiste Õnnepanga klientide,“ selgitas Tolmann.  

Kuigi Õnnepank vahendab teenuseid tasuta, on tal oma raha – Tänutäht, millega heateo saaja saab tegijat tänada. Tänutähel on esialgu sümboliline väärtus, kuid hiljem võib sellest kujuneda reaalne vahetusühik. 
 
Õnnepanga idee tuli majandusõitsengu tipphetkel, mil hakati mõtlema, et tegelikult on peale majandusliku edukuse olulised ka teistsugused väärtused nagu õnn, hoolimine, siirus, üksteise aitamine. Õnnepangale pandi alus Teeme ära 2008! projektis osalenud inimeste initsiatiivil. 
 
Õnnepanga avaürituse raames tegid heategusid mitmed tuntud näod nagu Gerd Kanter, Aleksander Tammert, Roland Mändla, Karin Laasmäe ja Linnar Viik. 

Projekti veebikeskkonna programmeerimist rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).