Tänavust hingedeaja hiiepüha Paluküla hiiemäel (Raplamaal) peame sel pühapäeval, 1. kooljakuud (1. nov). Koguneme mäel kl 11. Ootame hiie sõpru lähemalt ja kaugemalt. Teeme lõket, keedame putru, laulame mõne regilaulu, kõnnime mäel, kuulatame ja meenutame. Kaasa võiks võtta veidi toitu, mida kodusemat, seda parem.

Kell 12 algab hingedeaja talitus, mida juhib Ahto Kaasik.

Hiis vajab jätkuvalt teie toetust, sest Rapla maakonna uues projektis "Kõnnumaa külastuspiirkond" (Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise programm) on Paluküla hiiemäe alla ja küljele taas planeeritud Teenindusmaja (Mäemaja), palliplatsid ja kunstlume tootmine. See kõik segaks hiie rahu ja kahjustaks kokkuvõttes Hiiemäge kui looduslikku pühapaika.

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing ja Härjapea koja juhatus

Arvi Sepp

tel 56606912

palukyla.maavald.ee