Keskkonnaamet kutsub 17. novembril kell 10.00 algavale maastike kaitse ja kasutamise arengusuundi ning võimalusi tutvustavale infopäevale „Väärtuslikud maastikud ja nende kasutamine“, mis toimub Tartu Loodusmajas, Lille 10.

Eesti Maaülikooli, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti eksperdid tutvustavad teabepäeval maastike väärtuste hindamist ja käsitlemist ehitusplaneeringutes ning arenduskavades. Lisaks antakse ülevaade arheoloogia- ja ehitismälestistest, maastikuhoolduse võtetest ja toetustest, ning viimastest arengutest maailma maastikuökoloogias ja -hoius.

„Maastiku kaitstes me arutleme selle üle, kas on tarvis säilitada ainult maastiku seisundit või ka seda protsessi, mis maastikku on kujundanud. Kui seisundi säilitamine on suhteliselt lihtne, siis hoopis raskem on alal hoida või taastada seda sotsiaal-kultuurilist konteksti, milles mingi maastik on kujunenud. Inimese ja looduse muutunud suhe. Minu jaoks on taasiseseisvusaja märksõnaks maastikes “võõrandumine,” on öelnud eesti geograaf Hannes Palang ajakirjale „Eesti Loodus“. Just maastike väärtustamise lahtimõtestamine ja nende kujundamis- ning hooldamisvõimalustest informeerimine tänastele otsustajatele, projekteerijatele, arhitektidele ja teistele maastikukujundajatele ongi teabepäeva eesmärgiks.

„Eestis asub 1/3 kaitsealadest eramaadel ja maaomanikel on väga oluline roll meie maastike ilme kujundamisel. Selleks, et aastasadu hooldatud vahelduva ilmega Eestile traditsioonilised kultuurmaastikud, näiteks Vooremaa, Otepää ja Haanja, eksisteeriksid ka tulevikus, vajavad nad pidevalt hoolt ja arendustegevuse läbimõeldud suunamist. Kaitsealadel on võimalik mitmete maahooldustööde jaoks saada riigi toetust, sealhulgas traditsiooniliste vaadete avamiseks, pool-looduslike koosluste hooldamiseks ja loomade soetamiseks ning neile vajaliku infrastruktuuri rajamiseks. Samas püüab riik suunata ehitustegevust rahvusliku tähtsusega maastikel nii, et see sobiks traditsioonilisse maastikupilti ning säilitaks väärtused, mille hoidmiseks kaitseala on moodustatud“, selgitab Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma. „Eesti kaunimatel looduskaitsealustel maastikel tegutsevad inimesed plaanivad igapäevaseid toimetamisi oma maade piires. Riigi ülesanne on näha laiemat pilti ja kaaluda üksikute ettevõtmiste mõju maastikel tervikuna ning pikemas perspektiivis. Selles töös on riigil kindlasti vaja ka kohalike omavalitsuste, planeerijate ja arendajate abi ning mõistmist, mida väärtustada ning säilitada“.  

Teabepäevale on oodatud maakasutust ja ehitustegevust suunavate kohalike omavalitsuste esindajad, planeerijad, maastikuarendusega seotud maaomanikud ja arendajad, kes tunnevad, et soovivad Eesti väärtuslike maastike hoidmisele ja hooldamisele oma panuse anda.

Lisainfo seminari kohta.

Seminari korraldab Keskkonnaamet, toetab SA KIK.