Keskkonnaminister Siim Kiisler oli visiidil Ida-Virumaal, kus tutvus ministeeriumi haldusala tööga. Samuti uuris keskkonnaminister Eesti Energias vanarehvidest õlitootmist.

  • Arvamused
  • 17. detsember 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Ida-Virumaa on Eesti tööstuse Meka, kuid selle kõrval on siin ka mitmekülgne loodus. Suurim väljakutse on nende vahel tasakaal leida - nii, et nad teineteist mitte ei segaks, vaid täiendaks," ütles Kiisler, kelle jaoks Ida-Virumaa on esimene maakondlik visiit keskkonnaministrina.

Keskkonnaministeeriumi viimaste keskkonnateadlikkuse uuringute järgi eristub Ida-Virumaa teistest maakondadest ennekõike selle poolest, et sealsete elanike hinnang keskkonnale on madalam kui mujal. Enim muret tekitavad valdkonnad on jäätmemajandus, välisõhu ja vee puhtus, suurte tööstuste poolt keskkonna saastamine, keskkonnaalase huvihariduse kättesaadavus. Ka on välja toodud vajadus loodusressursside säästliku kasutuse järgi.

„Siinsetest väärtuslikest loodusressurssidest saab kohalike elukeskkonna parandamise heaks veel palju teha,“ ütles Kiisler ning lisas, et Ida-Virumaal on tegelikult häid näiteid juba omajagu. „Vanale poolkoksiladestule rajatud suusamägi ning veespordikeskuseks kavandatav Aidu karjäär on vaid mõned näited sellest, kuidas leida hea rakendus sellele, mis tööstustegevusest üle jääb.“

Haldusala asutustest käis minister Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboris. Möödunud aastal valminud piirkonna kaasaegseim laboratoorium on spetsialiseerunud vee- ja õhukvaliteedi mõõtmistele. Ka tutvus Kiisler 2015. aastal taasavatud ning Keskkonnaagentuuri hallatava Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse ning riigiosalusega aktsiaseltsi Ökosil tööga.