Inspektorid käisid eile Ida-Virumaal Järve külas reostust koristanud
firmalt töid vastu võtmas ning veendusid, et reostus on likvideeritud.

Koristustööde käigus pumpas firma Portlif Grupp kraavist välja 132 tonni reostunud vett, mis viidi käitlemiseks Tallinna firmasse Ökoloog.

Umbes 200 meetri pikkuselt kraavilõigult kooriti 627 tonni saastunud pinnast ja see transporditi Raplasse aktsiaseltsi Ragn Sells kompostimisväljakule.

Pinnase koorimise järel pandi kraavipõhja tekkinud süvendisse täiteks kruusa.

Keskkonnainspektsiooni Ida regiooni peainspektor-nõuniku Emma Krikova sõnul tegi osaühing Portlif Grupp oma töö korralikult.

Koristustööd lähevad maksma üle 900 000 krooni. Tööde täpne maksumus selgub siis, kui on teada reostunud pinnase ja vee käitlemise kulud.

Esialgu katab koristamisega seotud kulud riik, kuid süüdlase tuvastamisel nõutakse need temalt välja.

6. märtsil Kohtla vallas Järve külas Tallinn – Narva maantee äärses kraavis avastatud reostusjuhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus.