da-Virumaal Purtse jõe ääres algas suuremahuline põlevkivitööstuse jääkreostuse likvideerimine, mille käigus puhastatakse Purtse jõe enimreostunud lõik, Kohtla jõgi ja fenoolisoo reostusest, mille tekitasid Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Kohalike elanike silme all tehti esimesed kopatõsted, millega alustati reostunud pinnase eemaldamist.

  • Bioneeri uudised
  • 21. mai 2019
  • Foto: Ojamaa põlevkivikaevandus. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

“Kutsusime ajaloolisest hetkest osa saama ka kohalikud elanikud - kunagi varem ei ole Eestis nii suures mahus likvideeritud vooluveekogudes asuvat jääkreostust, seega on tegemist tõeliselt ainulaadse projektiga. Hea meel oli näha, et nii paljud tulid kohale vaatama, kuidas jõgede puhastamine reaalselt toimuma hakkab ja osalejad said oma silmaga näha, kui tõsine see reostus tegelikult on,” rääkis Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

Jaaksoo sõnul algasid ettevalmistavad tööd veebruaris Kohtla-Järve fenoolisoo ohutustamise, möödavoolukraavide rajamise ja raadamistöödega Kohtla jõe alal. “Kokku eemaldatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast. Reostunud pinnas kõigepealt eeltöödeldakse, et vähendada niiskust ning seejärel kuumutatakse 200-600 kraadi juures mobiilsetes seadmetes. Puhastatud aladel taastatakse looduslik välimus,” kirjeldas Jaaksoo.  

Purtse jõe ääres Roodul toimunud üritusel tutvustasid projekti lisaks Jaaksoole ka ehitustööde peatöövõtja Pinnasepuhastuse projektijuht Tarvo Klaasimäe, tööprojekti koostaja Kobras keskkonnaekspert Noeela Kulm.

21 miljonit eurot maksvad tööd viiakse lõpule 2022. aasta lõpuks. Esimeste tööde käigus ohutustatakse 14 hektari ulatuses Kohtla-Järve poolkoksimäest väljanõrgunud fenoolidega reostuud ala, rajatakse uus kraavisüsteem ja puhastatakse Varbe peakraav. Fenoolisoo reostunud osast kogutakse vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reoveepuhastisse. Puhas vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda Varbe peakraavi.

Järgnevalt puhastatakse 13 kilomeetrit Purtse ja Kohtla jõge ning rajatakse 3,4 km uut jõesängi. Puhastatav jõeosa eraldatakse esmalt ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutise möödavoolukraavi või -torustiku abil jõesängist mööda. Seejärel kaevatakse reostunud pinnas välja. Puhastatud aladel taastatakse looduslik välimus. Ajutised tammid, möödavoolukraav või torustik eemaldatakse ja vesi juhitakse tagasi puhastatud jõesängi.

Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on Keskkonnaministeerium. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.

Purtse jõe puhastamise projekt plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on Keskkonnaministeerium. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.