Neste suurendab taastuvtoorainest diislikütuse Neste MY Renewable Diesel™ müügikohtade arvu Soomes. Maikuu lõpuks on põhjanaabrite juures Neste MY saadaval ligi 120 tanklas tõmbekeskustes ja väikelinnades.

 „Kliendid on sagedamini hakanud küsima, kus tanklates müüakse taastuvkütuseid - seepärast otsustasime laiendada Neste MY müüki ühekorraga suuremas mahus. Selle laienemisega kasvab taastuvtoorainest diislikütuse saadavus üle kogu riigi. Neste MY on madala emissiooniga kütuselahendus, mis sobib kohe kasutamiseks ja ei nõua eelnevalt lisainvesteeringuid sõidukisse ega mootorisse,” ütles Neste asepresident Katri Taskinen.

Soomes suureneb Neste MY-d müüvate tanklate arv sel kevadel 70-lt tanklalt ligemale 120 tanklani. Neste MY-d müüvate automaatjaamade koguarv kasvab 38 võrra, neist 24 asuvad regioonides, kus taastuvtoorainest diislikütust varem saada ei olnud. Busside ja raskeveokite teenindamiseks lisandub kütus 13 uude tanklasse, millest 11 asuvad uutes regioonides.

Iga kolmas soomlane on valmis loobuma fossiilse kütuse kasutamisest järgmistel aastatel

Soomes on kasvanud taastuvtoorainest diislikütuse Neste MY tarbimine nii ettevõtete kui ka eratarbijate hulgas. 2019. aastal oli neid ettevõtteid mõned sajad, kes alustasid taastuvtoorainest kütuste kasutamist, et vähendada oma tegevuse keskkonnamõjusid. Eratarbijate poolt moodustas Neste MY tankimine 20 protsenti diislikütuse müügist, Helsingi regioonis ja Lahtis koguni üle 40 protsendi.

„Soome on tuntud selle poolest, et siin sõidetakse vanade autodega – näiteks autod, mis ostetakse täna, neid jätkub meie teedele veel kuni umbes 2040. aastani. Ka raskeveokid Soomes jäävad diislikütuse juurde veel kauaks.  Meie hiljutisest uuringust* selgus, et kolmandik soomlastest on valmis minema üle fossiilsetelt kütustelt keskkonnasõbralikumate kütuste kasutamisele järgmise kahe aasta jooksul. Ning kokku 43 protsenti küsitletutest on valmis minema bensiini- või diiselautolt üle elektri- või gaasiautole järgmise kümne aasta jooksul. Neid asjaolusid arvesse võttes on selge, et kõik lahendused on vajalikud ja neid tuleb pidevalt edasi arendada,“ ütles Taskinen.

Taastuvkütused on efektiivne viis, kuidas vähendada liikluses emissiooni ja Nestel on sobiv kütus olemasolevatele autodele. Neste MY taastuvtoorainest diislikütus on Soomes müügil alates jaanuarist 2017 ja selle tarbimismahud on lühikese aja jooksul märkimisväärselt kasvanud.

“Ettevõtete ja eraisikute valikud näitavad otsustajatele ja infrastruktuuri arendajatele millist tulevikku rahvas riigis soovib. Vastutustundlikult toodetud alternatiivsete toodete tarbimine tekitab turul nõudlust nii jõuab see järjest rohkemate inimesteni. Neste MY taastuvtoorainest diislikütus on konkreetne lahendus, millega tarbijad saavad hakata oma süsinikujalajälge vähendama koheselt,” selgitas Taskinen.

Lisaks Soomele on Nesye MY taastuvtoorainest diislikütus saadaval Eestis, Lätis, Leedus, Rootsis, Hollandis ning USAs California ja Oregoni osariikides.


*) 1000 inimest võttis osa Soome tarbijauuringust, mille viis läbi IRO Research. Andmeid koguti 16.–24. märtsil 2020.