Keskkonnakaitseinspektorid
tabasid Jõgevamaal Alam-Pedja looduskaitsealal sõitnud mootorratturid. Sõitjatele
määrati kaitseala nõuete rikkumise eest rahatrahv.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tuli 13. veebruari pärastlõunal teade, et kaks krossimootorratast sõitisid Kirna väljaõppekeskuse juurest Alam-Pedja looduskaitsealale.

Jõgevamaa inspektorid sõitsid kohe kohale ja tuvastasid Alam-Pedja looduskaitseala Madise sihtkaitsevööndis kahed mootorratta jäljed. Mõne aja möödudes sõitsid looduskaitsealalt sama rada pidi välja kaks mootorratturit, kellele inspektorid andsid peatumismärguande.

Peatumiskäsklusele reageeris üks mees. Teine sõitis minema, kuid tema isik tuvastati hiljem järelevalvetöö käigus.

Selgus, et üks sõitja oli Jõgeva maakonnast, teine Tartumaalt.

Sõitjaid karistati looduskaitseseaduse nõuete rikkumise eest vastavalt 600 ja 780 krooni suuruse rahatrahviga.

Jõgevamaa büroo juhtivinspektori Timo Kanguri sõnul kahetsesid mõlemad mehed tehtut ning põhjendasid kaitsealal sõitmist teadmatusega. Väidetavalt ei olnud nad kursis, et kaitseala sihtkaitsevööndis ei tohi mootorrattaga sõita.

Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Looduskaitseseaduse järgi on sihtkaitsevööndis mootorsõidukitega sõitmine keelatud.