Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse alusel
likvideeriti Tallinnas Põhja puiestee 37 kinnistul kunagisele Tallinna
katlamajale kuulunud masuudihoidla, mis oli ohuks nii keskkonnale kui
ka inimestele.

Keskkonnainspektsioon tegi 2007. aasta lõpus kinnistu omanikule Merko Ehitusele ettekirjutuse likvideerida kinnistul asuvad mahajäetud masuudimahutid koos neis sisalduvate masuudijääkidega, et vältida võimalikku keskkonnareostust.

Mõni aeg hiljem kinnistu omanik vahetus ning ettekirjutuse täitis juba uus omanik, osaühing Mere Kinnisvara.

Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni peainspektori Tarmo Tehva sõnul oli tegemist väga suuremahulise ja aeganõudva tööga, kusjuures palju aega kulus ettevalmistustöödeks.

Vanad betoonist mahutid puhastati jääkidest, seejärel lammutati ja purustati. Kinnistult likvideeriti kokku 640,5 tonni õli sisaldavaid jäätmeid ning 15 tonni mahutite põhjasetteid.

Mahutid koos jääkidega likvideeriti möödunud aasta lõpuks. Ettekirjutuse täitmise kontroll toimus nüüd kevadel, pärast lume sulamist.

Keskkonnainspektsiooni teavitas Põhja puistee 37 asuvatest ohtlikest mahutitest Põhja politseiprefektuur, kus oli menetluses kriminaalasi seoses kinnistul toimunud tapmisega. 2007. aastal hukkus üks mahutisse visatatud inimene ning teine pääses napilt eluga.

Allikas: http://kki.ee/?id=155322