Täna, 10. aprillil algaval kahepäevasel Invamessil 2014 tutvustab MTÜ Ökokratt Puhta vee teemapargi looduse õppeprogramme. Puhta vee teemapargi kõik 26 õppeprogrammi on kohandatavad puuetega inimestele. Õppeprogrammide kohandamisel puuetega inimestele kaasati Türi Toimetulekukooli, Salukooli, SA Harakakodu ja MTÜ Eesti Omastehoolduse spetsialiste.

  • Keskkonnaharidus
  • 10. aprill 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Õppeprogrammid pakuvad puuetega inimestele looduse õpet aktiivõppe vormis teadmiste, oskuste, kogemuse, vaatluste, jäljendamise ja eneseteostuse läbi. Erinevates programmides õpitakse näiteks vee ringkäiku looduses, taimi ja loomi, loodushääli, säästva arengu põhitõdesid, looduslikest materjalidest meisterdamist, oma meelte kasutamist Meelteaias jpm, julgustades  puuetega inimesi seeläbi aktiivsemalt ühiskonnaelus osalema.

„Invamessi eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest. Oluline on tõsta teadlikkust loodusõppe mõjust puudega inimestele ja turvalisest liikumisest looduses, mis on kaheldamatult teraapilise toimega või aitavad  koriluse läbi leida lisa toidulauale, tõstes puuetega inimeste elukvaliteeti. Üheks selliseks näiteks on Invamessil tutvustatav Puhta vee teemapark.“ selgitas Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees.

„Puhta vee teemapark on teenuste  arendamisel ja pakkumisel arvestatud erivajadustega inimestega ja omastehooldajatega, info levitamisel ollakse aktiivsed, tehakse koostööd sihtgrupiga tehes selgitustööd ühiskonnaliikmete hulgas arvestamaks lähedase pereliikme hooldusega seotud inimestega“ rääkis MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige Helle Lepik.

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi; kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest sõltub vee kvaliteet. Samuti saab osaleda loodusõpperetkedel. Teemapargi keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tamsalu vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valda ning kahte maakonda: Järva ning Lääne-Viru maakonda. Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.