Jäätmeteavituskampaania Prügihunt raames toimunud jäätmejaamade mängus „Sõprade Prügiring“ osales 40 võistkonda võrreldes eelmisel aastal osalenud 9 võistkonnaga.

Mängu võitis tiim nimega „RT ja sõbrad“, kes kogus kõige suurema ehk 22-liikmelise sõprade võrgustiku. „RT ja sõbrad“ võitis ülekaalukalt 10-liikmelise TRE nimelise ja 9-liikmelise tiimi „Mati“ ees. Võistluses läks kirja iga võistkonnaliikme üks külastus ühes jäätmejaamas ühe punktina. Reeglid nägid ette, et ühe inimese mitmekordne sama jäätmejaama külastus punkte ei anna.

Kokku osales jäätmejaamade mängus 129 inimest, kes tegid Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse kokku üle 200 külastuse. Mängu võitjameeskond sai auhinnaks 7 000-kroonise seiklusfirma kinkekaardi.

„Täname kõiki osavõtjaid! Loodame, et tänu mängule said paljud tallinlased teada jäätmejaamades olevatest võimalustest ning sellest, milliseid taaskasutatavaid jäätmeid sinna tasuta või tasu eest viia saab. Jäätmejaamade kasutamise tutvustamine oligi ju mängu eesmärk,“ ütles Keskkonnaameti jäätmehoolduse osakonna juhataja Jana Kivimägi.

„Sõprade Prügiringi“ ja üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädalaga lõppes ka jäätmeteavituskampaania Prügihunt, mis sel aastal juhtis tallinlaste tähelepanu sellele, kuidas oma igapäevaelus vähem prügi tekitada. Tallinnas tekib ühe elaniku kohta üle 400 kg segaolmejäätmeid aastas. „Kuigi meie kampaania on tänavuseks aastaks lõppenud, loodame, et teema ei unune ning saame peatselt statistikast näha, et meie kõigi poolt tekitatava prügi kogused vähenevad,“ ütles Kivimägi. „Samuti tahaks ka järgmistel aastatel näha jäätmejaamade külastuste arvu ja vastuvõetavate jäätmete koguste suurenemist.“

Prügihundi kampaania lisainfo asub veebiaadressil www.tallinn.ee/prygihunt