Rahvusvaheline Taaskasutuse Nõukogu (Bureau of International Recycling ehk BIR) pöördus Euroopa Liidu kaubandusvoliniku Catherine Ashtoni ja ettevõtlus- ning tööstusvoliniku Günter Verheugeni poole, väljendades tõsist muret nii Euroopa kui ka maailma ümbertöötlejate käitumise pärast.

Pöördumise kohaselt loobuvad finantskriisi tingimustes paljud lubatud hindade maksmisest, tühistavad lepinguid ning kauplevad isegi juba kättesaadud kauba puhul hinda alla.

Sel kombel tühistas näiteks Euroopa suurim terasetöötleja kõik enne käesoleva aasta septembrit sõlmitud ostulepingud.

BIR-i liikmed rõhutavad, et nad küll mõistavad praeguse olukorra kriitilisust, kuid samal ajal mõistavad hukka taolise ebaeetilise althüppamise ning hoiatavad, et taoline protsess ohustab tervet Euroopa taaskasutussektorit.

Allikas: Eesti Pakendiringlus