Homme, 2. märtsil kell 10 – 16 toimub TTÜ innovatsiooni ja ettevõtluskeskuses MEKTORY Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmepäev “Ringmajandus – väljakutse riigile ja ettevõtjale.”

Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu majanduse toimimise põhjalikku muutmist. Eelmise aasta lõpus avaldas Euroopa Komisjon täiendatud ringmajanduspaketi, mis on varasemast oluliselt nõudlikum ja katab toote kogu olelusringi. Ringmajanduse paketis on toodud ka konkreetsed sihtarvud/ettepanekud.

“Tegemist on suure muutusega. Mõttemaailma muutmine ja ringmajanduse rakendamine Eestis eeldab kõikide osapoolte – riigi asutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd, “ rõhutas teema olulisust Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelman.

“Jäätmepäeval arutavad erinevate ametkondade esindajad ja arvamusliidrid, milline on tänane maailma majandusolukord, Eesti ettevõtluskeskkond ja sellest tulenevalt Eesti tuleviku väljavaated ning millised on Eesti eeldused ja võimalused ringmajandusele üleminekul.”

Jäätmepäeva avab kell 10.00 Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse esimees Kalle Kikas. Ettekanneteks saavad sõna Kaupo Reede (MKM majandusarengu osakonna juhataja), Milda Basiulyte (Euroopa jäätmekäitluse ja keskkonnateenuste föderatsioon), Peeter Koppel (SEB privaatpanganduse strateeg), Peeter Eek (Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja), Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert) Pär Larshans (Ragn-Sells AB) ja Mait Kriipsalu (Eesti Maaülikooli professor).

Jäätmepäeval osalevad  Läti jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Leedu Jäätmekäitlejate Liit, Euroopa jäätmekäitluse ja keskkonnateenuste föderatsioon, Ragn-Sells AB (Rootsi), Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigikontroll, Jäätmekäitlusettevõtete esindajad, Tootjavastutusorganisatsioonid (EES-Ringlus, TVO OÜ, Eesti Pandipakend OÜ), Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Maaülikool, kohalikud omavalitsused (Tallinna LV, Kuusalu, Anija, Harku, Kiili, Vigala jne)