Jäätmetekke vähendamise nädala raames reageerisid mitmed Tallinna üldhariduskoolid ja lasteaiad keskkonnaministeeriumi üleskutsele panustada inimeste teadlikkuse tõstmisse.

  • Jäätmed
  • 10. detsember 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Arusaam sellest, et jäätmeid peab taaskasutama, mitte lihtsalt  prügilas ladustama on ühiskonnas aina rohkem aktsepteeritud ja seda näitab sorteeritud prügihulga kasv," ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova. "Kõige olulisem on tegelikult jäätmete vältimine. Paljud jäätmed tekivad ju lõpuni läbimõtlemata otsuste tulemusel, s.t. toimub raiskamine, mida saab vältida.“

Oli ka neid õppeasutusi, kes osalesid kampaanias sooviga panustada heategevusse. Sellest ajendatult kogusid Tallinna Maasika lasteaia õpetajad koostöös lapsevanematega Tallinna loomade varjupaiga asukatele kasutatud tekke, linu, käterätikuid jms. Kogutud asjad antakse varjupaigale üle 5. detsembril. Heategevusse panustas ka Tallinna Tehnikagümnaasium, mille õpilased annetasid koolimajas sisse seatud taarapakendite süsteemiga kogutud pakenditest saadud tulu Ma Armastan Aidata organisatsioonile.

Tallinna Keskkonnaameti algatusel toimusid jäätmeteemalised õppepäevad nii Rohelise Kontori kui Rohelise Kooli programmiga liitunud haridusasutuste koordinaatoritele, mille raames külastati Paikre prügilat ja Iru jäätmeenergiaplokki. Koostöös Energia avastuskeskusega sai teoks aga meeleolukas ja õpetlik jäätmeteemaline perepäev „Prügi ressursiks!“.

Jäätmetekke vähendamise nädal toimus novembri eelviimasel nädalal (18.-26. november), teemal „Korduskasuta - anna esemele uus elu“. Kampaanias osalenud Tallinna õppeasutused ja toimunud tegevused on kirjeldatud Rohelise Kooli veebilehel.

Tallinna Keskkonnaamet tänab kõiki kampaanias osalenud koole ja lasteaedu ning koostööpartnereid ning soovib mõistlikku tarbimist igasse päeva.