Keskkonnaamet kutsub 5.-9. klassi õpilasi osalema jäätmeteemalisel veebiviktoriinil, mille auhinnaks on T-särkide tuunimise õpituba. Küsimustele saab vastata 18.-22. novembrini keskkonnaameti kodulehel.

Viktoriinil saavad osaleda 5.-9. klassi õpilased klasside kaupa. Osalemiseks tuleb minna keskkonnaameti kodulehele ning vastata jäätmeteemalistele küsimustele. Vastuste otsimiseks võib kasutada kõikvõimalikke allikaid.

Viis parimat klassi saavad auhinnaks taaskasutuse töötoa teemal T-särkide tuunimine. Töötoa viib koolis läbi keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist. Võitjad kuulutatakse välja 2. detsembril.

Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal toimub sel aastal 16.-24. novembrini. Nädala eesmärgiks on pöörata tähelepanu säästlikule tarbimisele ning võidelda prügitekke vastu, et säästa keskkonda. Väljakuulutatud konkurss on üks osa Keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise võimaluste tutvustamisele.

Keskkonnaamet on välja andnud jäätmetekke vähendamise teemalise lauamängu „Vähendame võidu“, jäätmetekke vähendamise töölehtede mapi üldhariduskoolidele, taaskasutusteemalise brošüüri „Jäätmete uus elu“ ning valmistanud jäätmetekke vähendamise ideid kandvad filmiklipid. Kõik info- ja õppematerjalid ning filmiklipid on elektroonselt kättesaadavad.

2012. aastal viis keskkonnaamet läbi 252 jäätmeteemalist õppeprogrammi üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaialastele, milles osales kokku 5263 õppurit. 2013. aastal on läbi viidud 192 jäätmeteemalist õppeprogrammi, kus osales 4105 osalejat.

Jäätmeteemalise viktoriini küsimused leiab alates 18. novembrist keskkonnaameti kodulehelt.