Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse ning Eesti Looduseuurijate Seltsi koostöös on loodud kõigile väikestele ja suurtele loodusesõpradele internetikeskkond – loodusvaatluste andmebaas (http://loodusvaatlused.eelis.ee ). Sellesse andmebaasi saab igaüks sisestada vaatlusandmeid mõne looma-, taime või seeneriigi esindaja kohta. Ehk teisisõnu – kui juhtud looduses nägema midagi huvitavat, siis jaga seda teistegagi. Lihtne!

ABIKS LIIKIDE LEVIKU KAARDISTAMISEL

Loodusvaatluste andmebaasi keskkond koosneb tutvustavatest tekstidest ja juhistest (avalehel), vaatluste sisestamise ankeetidest, avalikust kaardirakendusest, loodusvaatluste foorumist ja muidugi andmebaasist endast. Kes soovib looduses nähtut teistegagi jagada, sel tuleb end vaid andmebaasi kasutajaks registreerida. Mida rohkem vaatlusi andmebaasi kirja panna, seda mahukam vaatluspäevik tekib ja seda suurema panuse saab anda Eesti looduse heaks. Sest loodusvaatluste andmebaasi kantud andmed on abiks Eesti liikide leviku kaardistamisel, samuti võivad need osutuda kasulikuks lisainfoks looduskaitsjatele.

HARID ENNAST JA TEISI

Andmebaasil on ka suur loodushariduslik tähtsus. Nimelt saab loodusvaatluste andmebaasi sisestada ka vaatleja jaoks tundmatute liikide vaatlusi. Selleks tuleb täita vastav ankeet, lisada selle juurde vaatlusobjektist tehtud fotod (ühe vaatluse juurde saab lisada kuni kolm fotot suurusega kuni 150 KB) ning seejärel vaatlus koos fotodega üheainsa nupuvajutusega andmebaasi foorumisse saata. Foorumi kaudu annavad eksperdid vaatlejale vastuse ja aitavad tal nõnda vaadeldud liiki määrata.

Need, kes pole andmebaasi kasutajaks registreerunud, saavad lugeda andmebaasi avalehel olevat infot ning vaadata kasutajate sisestatud ja ekspertide poolt tõepäraseks tunnistatud vaatluste asukohainfot avalikus kaardirakenduses – seda 10 x 10 kilomeetri suuruste ruutude täpsusega.

Igaüks, kas siis üksi või koos sõpradega, saab olla olulise info koguja ja aidata andmebaasi täiendada. Julget pealehakkamist!

ROHKELT TEAVET BIOLOOGILISEST MITMEKESISUSEST

Palju huvitavat materjali Eesti elurikkuse kohta leiab loodusesõber ka bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku (BTV) veebilehelt (http://btv.eelis.ee ). Leht on eesti ja inglise keeles ning sinna saab iga külastaja lisada bioloogilist mitmekesisust puudutavaid uudiseid, teateid ja sündmusi.

Allikas:

Looduse Hääl