Juuni lõpus jõuab Eesti lugejateni uus raamat ainulaadsest põlisrahvast kogidest, kelle tuhandete aastate taha ulatuv lugu, erakordne võime kohaneda muutustega ja põhjapanevad teadmised Maa kui terviku ökosüsteemist on tekitamas üha laialdasemat huvi maailma tippteadlaste ja erinevate elualade asjatundjate seas. Tõlkeraamatuna ilmuv „Tasakaalu raamat. Vestlused kogi tarkadega“ paotab ust meist väga erineva, ent hästi tervikliku ja elujõulise maailmavaatega inimeste ellu, kes otsustasid edastada lihtsaid, kuid mõtlemapanevaid sõnumeid ka lääne tsivilisatsioonile. Raamatu annab välja MTÜ Koosloome Koda ja selle ilmumisele saab hoogu anda Hooandja kaudu.

MTÜ Koosloome Koda juhatuse liige Ave Oit märkis, et selle raamatu palusid kogid enda nimel kirjutada Lucas Buchholzil – ühiskondlike protsesside uurijal, organisatsioonide nõustajal ja filmitegijal Berliinist. „Idee tutvustada kogide mõtteilma ja elunägemust ka eestimaalastele tekkis mul 2023. aastal Pariisis tehisintellekti konverentsil, kuhu kogid olid kutsutud põlisintellekti esindajana. Seal saime tuttavaks raamatu autori Lucasega, ühega neist vähestest inimestest, kelle vahendusel kogid maailmaga suhtlevad,“ rääkis Oit. Ta lisas, et selle aasta lõpus valmib ka Lucas Buchholzi uus dokumentaalfilm “Who Are The Kogi”.

Raamatus saavad sõna kogide iidsete teadmiste hoidjad mamo'd, kes räägivad oma eluvaatest. Nimelt on kogidel õnnestunud säilitada põlisintellektil põhinev tasakaalu tarkus ja hoolimisest lähtuv eluviis, mis on suuremas osas meie planeedilt viimase 500 aasta jooksul minema pühitud. Nüüd, mil elame ajal, kui inimkond seisab silmitsi mitme globaalse kriisi ja tõsiste ellujäämise küsimustega, võiksime lahendusi otsides olla avatud ning uurida tehnoloogia võimaluste kõrval ka põlisintellektist lähtuvaid tarkuseid.

“Kogid on saavutanud teaduse, tehnoloogia ja looduse vahel eriliselt nutika tasakaalu. Nende iidne kultuur elab põhimõtete järgi, millest meile meeldib ainult jutlustada,” kinnitab raamatu „Sinine majandus“ autor Gunter Pauli, kes on üks kogide toimimise viise uurinud teadlasi ja innovaator.

Nõnda ongi see raamat otsekui kutse asuda avastusretkele, avatud meelega ja hinnanguvabalt, juhul kui meid – kogide nooremaid õdesid ja vendi, nagu nad meid nimetavad – tõepoolest huvitab, kuidas see elu siin planeedil Maa võiks meie kõigi jaoks parimas tasakaalus jätkuda.

„Täna on maailmas palju rohkem inimesi kui varem, aga palju vähem neid, kellel on tarkused säilinud. Kui me oma algupäraseid teadmisi tagasi ei saa, siis varsti lakkame olemast inimesed,“ ütleb raamatus üks kogi tarkadest Mama José Gabriel.

Hooandja kaudu saab raamatu ilmumisele hoogu anda ja seeläbi raamatu endale ka ette tellida.

Raamatu ilmumisele lisab väärtust ka see, et autor Lucas Buchholz tuleb juuni lõpus Eestisse. Temaga saab kohtuda vestlus- ja filmiõhtul 26. ja 27. juunil Tallinnas või Tartus ning põhjalikuma huvi korral ka seminaril „Tasakaalu kursus. Kuidas saada taas Maa põliselanikuks?“ 28.-30. juunil Esna mõisas.

Raamatu väljaandja on MTÜ Koosloome Koda, tõlkis Madli Oras, toimetas Leelo Laurits ning kujundas Aadam Kaarma. Raamatu väljaandmist nõustas kolleegium koosseisus Ave Oit, Anneli Ohvril, Arno Ilves, Erkki Peetsalu, Priit Mikelsaar ja Ville Jehe.