Keskkonnaamet alustab taas Peipsi järve vanadest võrkudest puhastamist ehk tragimist. Sellel nädalal tehti tragimistöid, 4. juunil ja homme, 5. juunil, järgmisel nädalal 12.-13. juunil.

  • Veemajandus
  • 6. juuni 2024
  • Foto: Tragimise tööd Peipsil / Keskkonnaamet

Keskkonnaameti järelevalve arendusbüroo peainspektor Ivo Kask ütles, et eelmiste aastate kogutud andmete põhjal on tõenäoline, et ka sel aastal on kalapüüdjad kaotanud Peipsi järve sadu kalapüügivahendeid, mis kahjuks risustavad veekogu ja kahjustavad kalavarusid.

„Juba enne tragimise algust laekus Keskkonnaameti järelevalvele tegelikult igal nädalal infot Peipsi järvest avastatud vanadest ulpivatest võrkudest,“ rääkis Kask.

Vanade triivima jäänud võrkude eemaldamine on vajalik, sest lisaks veekogus elavate kalade, veeloomade ja veelindude ohustamisele on sellised võrgud ohuks ka veeliiklusele ning lõhuvad veesõidukite mootoreid ja kalastajate püügivahendeid.

Ivo Kask selgitas, et lisaks liikus käesoleva talve lõpus lagunev jää Peipsi järve läänekaldale ning suur osa sellest sulas Eesti vetes. „Sellel kevadel on Keskkonnaameti järelevalveinspektorid peale jää sulamist juba avastanud ning kaldale toonud kaotatud võrke, mille meie rannalähedasse vette on toonid liikunud jää. Keskkonnaametil aitavad järve vanadest võrkudest ja teistest kalapüügivahenditest puhastada kutselised kalurid, harrastuspüüdjad ja koostööpartnerid muudest riigiasutustest, suur tänu neile selle eest,“ lisas Kask.

Keskkonnaamet on Peipsil kaotatud või hüljatud püügivahendite otsimise ja veekogust eemaldamisega tegelenud alates 2006. aastast. Kokku on Peipsi järvest tragimise käigus leitud ja eemaldatud 11 554 nakkevõrku ja 14 mõrda. Võrgud ühte jadasse asetatuna oleks selle kogupikkuseks ligikaudu  808,78 km.