Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste lIidu (EMSL)  13. suvekool vaatab lähemalt ettevõtete vabatahtlikku tegevust. Suvekool saab teoks 26. – 27. augustil Rakveres.

Tähelepanu all on küsimus: kuidas leida ärisektorist professionaalset vabatahtlikku ja hoida teda oma vabaühenduses pikka aega?

Suvekoolis vaadatakse vabatahtlikkuse aastale kohaselt otsa uutmoodi armukolmnurgale: vabatahtlikke kaasavatele vabaühendustele, vabatahtlikele ja äriettevõtetele. Täpsemaks teemaks on pikaajaliste professionaalsete vabatahtlike kaasamine ja seda peamiselt äriettevõtetest tulevate vabatahtlike näitel (ingliskeelne mõiste corporate volunteering). 

Ettevõtete vabatahtlik tegevus on nende töötajate aja, oskuste ja energia panustamine vabatahtlikku tegevusse vabaühendustes.

Suvekoolis osalenud saavad kõva tõuke, et oma organisatsiooni ärisektorist lisajõudu otsida; teadmisi ning oskusi vabatahtlike kaasamisest ja hoidmisest; uutest tutvustest ja heast õhkkonnast rääkimata. Suvekooli koolitusosa toimub Rakvere Rahvamajas, ööbimine Ametikoolis.

Suvekooli peamine toetaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisalast.