Hoolimata tibutavast vihmast koguneb huviliste seltskond kella seitsmeks Tartu Keskkonnahariduskeskuse ette. Kogunemise põhjuseks on järjekordne keskkonnabussi reis, millel osalevad ka Bioneeri toimetuse liikmed. On 20. oktoober ja seekordseks sihtpunktiks Kabli Linnujaam.

Reisidest osavõtjate taust on kirju: on kooliõpilasi, erialase huviga keskkonnainimesi, sekka ka paar pensionäri või lihtsalt vaba aja veetjat. Puudu ei tule ka harrastusfotograafidest.

Keskkonnabussi reisid on väga populaarsed, pärast reisile registreerumise väljakuulutamist täituvad kohad bussis loetud tundidega.

Ka seekord on buss rahvaga viimse kohani täidetud. Läbi valgeneva looduse võetakse suund Kablisse. Reisijuht Aire Orula tutvustab lühidalt keskkonnabussi sihtmärki. Teekond on pikk ning varajane, ja seetõttu üritavad reisijad võtta unest kosutust niipalju, kui see rappuvas bussis võimalik on.

Keskkonnabuss: keskkonnaharidus neljal rattal

Keskkonnabussi reisid on toimunud alates 2006. aastast ja sõitude arv läheneb viiekümnele.

Reisisihiks on keskkonnaettevõtted, looduskaunid kohad, loengud ja töötoad või lihtsalt matkarajad üle Eesti.

Tavaline keskkonnabussi reis sisaldab ühe ettevõtte, loengu ja töötoa külastamist.  Lõunapaus ja matkamine kuuluvad ka asja juurde. Ning õhtuks saab tagasi koju.

Väikese osalustasu eest - 1.60€ õpilastelt või 3.20€ täiskasvanutelt - saab huviline lisaks reisile ja lõunasöögile ka ohtralt jagatavaid materjale.

Kabli linnujaama jõuame enne kella kümmet. 1969. aastal asutatud lindude rõngastamise jaamas juba oodatakse meid. Alustuseks näidatakse, kuidas rõngastatud pöialpoisid (ladina keeles Regulus regulus) vabadusse lastakse.

Kabli linnujaam ja Ikla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Esiteks kogunes keskkonnabussi reisiseltskond Kabli Linnujaama hoone juurde.
Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Kabli Linnujaam.

Ornitoloog Jaak Tammekänd tutvustab mererannas asuvat linnujaama. „Kabli linnujaama peamine tegevus on lindude püüdmine ja rõngastamine. Loomulikult vaadeldakse ka neid, kes võrkudest mööda lendavad. Kabli mererannast lähevad mööda paljude väikeste laululindude rändeteed, kuna lindudel on lihtne orienteeruda põhja-lõunasuunalise ranniku järgi,“ selgitas Tammekänd reisilistele.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: "Need linnud püüdsime rõngastamiseks kinni enne teie tulekut," selgitab jaamas töötav ornitoloog rahvale.
Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Igale püütud linnule pannakse tema suurusele vastav rõngas.

Lindude püüdmiseks on ehitatud suur mõrda meenutav linnurüsa, mis ulatub üle lindudele meeldivalt tihedaks pügatud männipuude. Rüsasse lennanud linnud peletatakse Rongaks nimetatava, plekkpurkidest ning prügikottidest tehtud hirmutajaga kitsenevas koridoris üha edasi, kuni linnud satuvad püüdekasti.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Kabli linnujaam koos oma võrkudega.

Kastidel peavad linnujaama vabatahtlikud silma peal. „On tähtis, et keegi ei jääks liiga kauaks puuri vaevlema. Püütud linnud viiakse rõngastamisele. Selle käigus määratakse kindlaks linnu liik ja sugu, umbkaudseid oletusi tehakse ka linnu vanuse kohta,“ teadis rääkida reisjuht Aire Orula.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Kõik rõngastatud linnud märgitakse üles.

Iga püütud lind saab jala ümber liigi suurusele vastava rõnga, mis ei takista tal edasist elamist. Eestis kasutatavad rõngad on valmistatud alumiiniumist ja kannavad endal unikaalset koodi. Pärast rõngastamist lastakse linnud koheselt vabadusse. Kogu protseduur võtab aega mõned minutid.

Enim rõngastatakse Kablis sinitihaseid (ladina keeles Parus caeruleus syn. Cyanistes caeruleus) ja pöialpoisse, harvad pole ka puukoristajate (ladina keeles Sitta europaea) leiud. Puukoristajat taheti ka Euroopa Liidu rahvuslinnuks.

Mida teha leitud linnurõngaga?

Kõigist rõngastatud lindude tabamistest (leitud surnult, püütud ja vabastatud, leitud jäänused jne) oleks vajalik teatada Matsalu lindude rõngastuskeskusse:

  • e-posti aadressil ring@matsalu.ee või

  • aadressil: Keskkonnaamet, Hiiu-Lääne-Saare regioon, Matsalu Rõngastuskeskus, Penijõe, 90305 Lihula vald, Läänemaa või

  • telefonil 472 4220.

Üles tuleks märkida kõik andmed rõngalt ning täpsustada rõnga leiukoht (geograafilised koordinaadid või võimalikult täpne asukoht),-aeg ning linnuliik (kui võimalik), kelle jala ümber rõngas leiti.

Võimaluse korral võib rõnga ka rõngastuskeskusesse saata, kuid see pole esmatähtis.

Kui lindude püüki ei teostata, lastakse rüsa alla, et keegi tiivulistest ilma asjata väljapääsu otsima ei peaks. Lindude püüki segab ka torm. Ega väikesed linnud tuulise ilmaga ei rända, kuid torm lõhuks rüsa samuti.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Reisijuht Aire Orula näitab lindude kogumiskasti peletamise abivahendit ehk Ronka.

Linde püütakse veel väiksemate, maastikule paigaldatud tihedate võrkudega. Siin on rõngastajatel esmaseks mureks lindude võrgust lahti harutamine. Selle käigus kipub lind oma vabastajat nokaga vägagi valusasti näpistama. Selle vastu aitab, kui lindu hoida võrgust vabastamise ajal selili. Selili asendis lind hakkab teesklema surnut ja püsib rahulikuna.

Lisaks lindudele satuvad võrkudesse kiilid, kelle liik määratakse enne vabastamist.

Kabli linnujaamas toimub ka nahkhiirte seire. Alates 2008. aastast jälgitakse mööduvaid nahkhiiri ultraheli registraatoriga, mis salvestab nahkhiire ülelennu automaatselt. Enim on tuvastatud pargi-nahkhiire (ladina keeles Pipistrellus nathusii) ja põhja-nahkhiire (ladina keeles Eptesicus nilsonii) möödalende.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Kabli loodusrada tutvustab mereäärseid koosluseid.

Jalutame Kabli õpperajal, kuhu on välja pandud näidised erinevate lindude pesadest ja pesakastid. Õpperajal võib tutvuda erinevate rannamaastikega. 

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Kas Sina tead, kes millises pesas või pesakastis elab?
Kablis saad teada.

Kõrede ehk juttselg-kärnkonnade elupaigaks on piirkondaq rajatud tiigid. Rannaniitude hooldamiseks on võetud toidule kolm hobust, kes ekskursante uudistama tulevad, lootuses leiba või porgandit saada.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Hobused teevad kõredele head.

Kuna ilm on sompus ja vihmane, siis linnud hoiduvad rohkem sisemaa metsade poole ja pikemamaalist rännet ei toimu. Näha saab vaid üksikuid tiivulisi.

Kabli linnujaam ja IKla. Pildistas Katrin Lipp.
FOTO: Iklas saab imetleda Lätimaa tuulikuid.

Pärast linnujaama külastamist sõidame Iklasse, Läti piiri äärde, kus saame maitsva söögikorra osaliseks. Kotletid on tõesti head ja kartulipuder valmistatud kartulist, mitte kartulipudrupulbrist. Soovijad saavad heita kiire pilgu Läti riigi suunas, kus paistavad rohemeelsed elektrituulikud.


Keskkonnabussi sõite toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keskkonnahariduse teemaliste lugude ilmumist Bioneeris toetab samuti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vaata ürituse fotosid Bioneeri Facebookist või Bioneeri galeriist!