Keskkonnaamet tuletab saabunud kevade puhul meelde kaitsealadel liikumise võimalusi ja igaüheõiguse reegleid.

Kaitsealade peamine eesmärk on loodusväärtuste säilitamine, aga ka inimestele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine - olgu selleks siis matkamine, fotograafiaga tegelemine, orienteerumine vmt. Leidub kaitsealasid, kus piirangud on leebed, lubatud on mõõduka intensiivsusega metsaraie ning külaelu ei erine tavapärasest. Samas leidub ka rangete piirangutega kaitsealasid, kus tundlike ohustatud liikide või elupaikade kaitseks on keelatud igasugune majandustegevus ning teatud juhtudel pole lubatud isegi alal viibida.

„Meie kaitsealade võrgustik on nii väärtuste kui ka piirangute poolest väga mitmekesine.  Tähistatud matkaradadel liikumispiiranguid ei ole, küll aga võivad hooajalised piirangud kehtida sihtkaitsevööndites. Reservaatides viibimine on aastaringselt keelatud. Iga kaitseala täpse kaitsekorraga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel,“ selgitas Roland Müür, Keskkonnaameti looduskaitse nõunik.

Vähese metsas liikumise kogemusega või perega matkaja jaoks on parimaks võimaluseks looduses rändamiseks just kaitselade matkarajad. Neile on tagatud ligipääs auto või isegi ühistranspordiga, nende läbimine ei eelda suurt orienteerumisoskust ning rajal olles leiab stendidelt või infotahvlitelt harivat lugemist kaitseala väärtuste kohta. Samuti pole õppe- või matkarajale minnes vaja eelnevalt tutvuda kaitseala kaitsekorraga – piisab, kui on teada kaitsealadel kehtivad üldised põhimõtted. Lisainfo matkaradadest on leitav RMK kodulehel, terviseradade kohta saab teavet siit.

Kogenud seiklejate jaoks on avastamisruum piiritu. Ise matkarada plaanides tuleb aga teekond ning puhke- ja ööbimiskohad valida nõnda, et ei häiritaks kaitsealuseid või ohustatud liike ega rikutaks kogemata kaitsekorda.

Kõigil looduses rändajatel tasub kursis olla igaüheõiguse põhimõtetega. Kaitsealadel tuleb reeglina arvestada, et lõket võib teha vaid tähistatud lõkkeplatsidel ja telkimine on lubatud selleks ettenähtud telkimisaladel. Igaüheõigus annab ka palju võimalusi loodusest rõõmu tundmiseks – näiteks on metsaandide (marjade, seente jmt) korjamine piiramata-tähistamata eramaal ja riigimetsas lubatud. Samuti peab olema kõigile avalikele või avalikuks kasutamiseks määratud veekogudele tagatud ligipääs ning kallasrada peab olema avatud kuni 4 meetri laiuselt veekogu piirist.

Kaitselade piire koos ohustatud ja haruldaste liikide kaitseks inimeste liikumiseks suletud vööndite piiridega on võimalik näha loodusvaatluste andmebaasi veebikaardil. Sinna saab iga loodushuviline kanda ka ise välikäigul silma jäänud liikide vaatlusinfot. Kaitsealade asukohtade, piiride ja vööndite kaardid on üleval Maa-ameti geoportaalis.