Juulikuu nädalavahetustel töötab Sinilipu randades Pirital ja Pikakaris keskkonnatemaatiline tegevustelk „Hoia merd!“ 13.-14. juulil on telk Pirita rannas ning 20.-21. juulil ja 27.-28-juulil Pikakari rannas. Kõigil päevadel on telk avatud kella 11-st kuni 15-ni.

Uusi ja põnevaid tegevusi pakkuv keskkonnateemaline tegevustelk Sinilipu randades ootab nädalavahetustel peresid põnevaid keskkonna teemaga seotud tegevusi läbi viima. Oodatud on nii pisikesed kui ka suured huvilised, tegevuste valik on lai ja mitmekesine.

Iga päev on telgis uus keskkonnaga seotud teema ja igal pooltunnil toimetab rannas keskkonnakatsete labor.

13.- 14.juulil on Pirital tähelepanu pööratud teemale “Teod ja karbid - mereranna aarded”. Nädal hiljem, 20. ja juulil käsitletakse Pikakari rannas teemat “Läänemere toiduvõrgustik”. Juulikuu viimasel nädalavahetusel 27. ja 28. juulil on Pikakari rannas tegevustelgi teemaks “Kuidas targalt tarbida”. Registreerimine ei ole vajalik, küll aga peaksid huvilised õigel ajal kohal olema. Keskkonnatemaatiline tegevustelk on paigaldatud Pirita rannaparki Randvere tee ristmiku ja Pirita ranna vahelise metsatee lõppu liivaranna ääres. Samas asub ka näitus „Hoia merd“, mis jääb Pirita metsaparki kuni 20.augustini.

 Lisaks näitusele ja tegevustelgile saab rannaalal toimuval maastikumängul panna proovile oma keskkonnaalaseid teadmisi. Rada koosneb 20 -25 erinevast punktist ja lookleb mööda rannaäärset pargiala.

 Kõik tegevused on tasuta ja peaksid huvi pakkuma nii lastele kui ka täiskasvanutele.

 Suvised keskkonnahariduslikud tegevused toimuvad tänavu koostöös Pernova hariduskeskusega projekti “Teavituskampaania - Hoia Merd!” raames ja  Keskkonnainvesteeringute keskuse ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti toel. Näituse ning rannapargi maastikumängude loomisele on kaasa aidanud OÜ Pult ning sisuloome kokku pannud Pernova Loodusmaja õpetajad. Projekt viiakse ellu juba kolmandat aastat ning esmakordselt on teavituskampaania laienenud Pärnust Tallinnasse ja Kuressaarde.