Keskkonnaminister Madis Kallas on mitmel korral rõhutanud vajadust riigimetsas raiemahtu vähendada, kuid on tekkinud kahtlus, kas see siiski teoks saab. Kodumetsadele (KAH-alad) tähendaks RMK raiemahu mittevähendamine kuni 1300 ha lagedaks raiumist aastas.

RMK aastane lageraiemaht tuleb sellest kui palju on riigile kuuluvates majandatavates metsades raieküpsuskriteeriumitele vastavaid metsi. Tänase intensiivsuse juures määratakse raiemahu sisse praktiliselt kõik kriteeriumeid täitvad metsad. Aastas raiutakse neist maha kümnendik. Täna on RMK nn KAH aladele märkinud 13 000 ha küpseid metsi, mis kümnega jagades on 1300 ha. Kahjuks on tekkinud kahtlus, et keskkonnaminister plaanib oma seisukohaga anda võimaluse need 1300 hektarit kohalikele inimestele olulisi metsi, nn KAH-alasid, mis RMK arvestuses on pelgalt majandusmetsad, iga-aastaselt lageraiepõhiselt majandada.

Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller rõhutas, et lagedaks raiumise lõpetamine nn KAH-aladel on selgelt avalik huvi, samuti on koalitsioonileppes see punkt sees.

“Sel aastal on hirmu vähendamiseks oluline RMK väga suure osa kestvuslepingute lõppemine. Kindlasti aitab inimeste teadmatust ja paanikat vähendada informatsioon kestvuslepingute alt vabaneva puidu koguse kohta. Tööstuse kasumihuvi on võimalik kuulata, aga avalikku ühishuvi lausa tuleb arvesse võtta,” lisas Eller. 

Kevadise küsitluse järgi soovib 63% eestimaalastest riigimetsas raiemahu vähendamist (1). Aprillikuus lõppes rahvaalgatus kodumetsade kaitseks (2), mis kogus 3769 allkirja ja 41 organisatsiooni toetuse, mis on hetkel keskkonnakomisjoni laual olles veel mitte midagi muutnud. Pöördumise tähtsaim sõnum peatada uuendusraied, sh lageraied kõigis linnade, asulate, külade ja elamute lähedastes riigimetsades, sh kõigil KAH-aladel, looduskaitse- ja hoiualadel on tegemata. Pöördumine kutsub valitsust peatama KAH-aladel raied ja nende raietööde planeerimist, tagamaks kodumetsade kaitse üle Eesti ja seda eesmärki on kuulda olnud ka valitsuse tööplaanist.

Tänane seis on vastuvõetamatu, sest osasid metsi nagu kaitsealuseid ja kodu- ning puhkemetsi ei tohi lagedaks raiuda ja need metsad ei tohi kajastuda RMK uuendusraiemahu arvestuses.

1. www.eoy.ee/ET/enamik-eestimaalasi-toetab-raiemahu-vahendamist-riigimetsas-ning-yldist-kevadist-pesitsusrahu/
rahvaalgatus.ee/initiatives/15858243-b867-4b02-b3cd-139427898b45