Keskkonnainspektsioon alustas kriminaalmenetlust, et selgitada eile õhtul Sonda ja Tapa jaamas tekkinud kemikaalireostuse asjaolusid.

Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest (Kars § 368 lg 1). Menetlust juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Kauba saatedokumentide järgi on tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Keskkonnainspektsiooni tellimusel võtab Keskkonnauuringute Keskuse (KUK) labor tänase päeva jooksul reostuskohtadest proovid, samuti võetakse proovid tsisternidest. Pärast analüüsitulemuste selgumist saab täpsemalt öelda kemikaali koostise. 

Terviseameti mürgistusteabekeskuse hinnangul ohtu inimeste tervisele hetkel ei ole, kuid kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16 662.

Keskkonnainspektsioon koos Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi ametnikega tegelevad praegu reostuse ulatuse ja keskkonnaohu hindamisega. Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna vesi liigub pinnases suhteliselt aeglaselt, siis loodetakse ohtu ennetada. Keskkonnainspektsioon vahetab infot ka kohalike omavalitsustega.

Tekkinud reostuse koristamist korraldab Eesti Raudtee.

Reostus avastati 27. märtsi õhtul Sonda raudteejaamas ja hiljem ka Tapa raudteejaamas. Suurem leke oli Sondas, kus esialgsete hinnangute järgi valgus tsisternvagunist välja kuni 50 tonni kemikaali. Täpsemad kogused selguvad pärast tsisternide tühjaks pumpamist.