SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) avalikustas täna juhise keskkonnaasjades kaalutlusotsuse tegemiseks, mille eesmärk on aidata ametnikel keskkonda puudutavaid otsuseid senisest paremini kaaluda ja põhjendada. See annab võimaluse võtta erinevate osapoolte huve selgemini arvesse, ning aitab paremini aru saada, miks just sellist lahendust otsustaja poolt õigeks peeti.

Juhiste ühe autori, KÕKi juristi Kärt Vaarmari sõnul on KÕKi igapäevatöös näha, et erinevate huvide kaalumine ning otsuste sisukas põhjendamine on keeruline ning nõuab põhjalikumaid teadmisi. „Oleme paljudelt kohalikelt omavalitsustelt kuulnud, et nende otsused on läinud kohtus tühistamisele, sest otsustes ei olnud põhjendusi või ei lugenud kohtud kaalutlusi piisavateks,” selgitas Vaarmari.

“Anname oma juhises praktikutele sobiliku ülevaate kõige lihtsamatest nõuetest, mille täitmine aitab vältida vaidlusi formaalsuste üle ning võimaldab tegeleda rohkem otsuste sisulise kaalumisega.”

Juhis on suunatud nii planeeringute ja ehituslubadega tegelevatele kohalike omavalitsuste ametnikele kui keskkonnalube väljastavatele riigiametnikele. Nõuete juurde on esitatud näited elust ning väljavõtted olulisematest Riigikohtu lahenditest kaalutlusotsuste tegemise ja motiveerimise kohta.

Juhise koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Juhis on kättesaadav KÕKi kodulehel.