Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020.a keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil.

  • Bioneeri uudised
  • 15. jaanuar 2020
  • Foto: Kineskoobid jäätmekäitlusfirmas. Janek jõgisaar, Bioneer.ee

Uurimistööde reeglid

    Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
    Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
    Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
    Referaadid ei kuulu hindamisele

Keskkonnaalased projektid

    Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
    Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
    Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
    Referaadid ei kuulu hindamisele

Esitamine

    Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 23. veebruariks 2020. a aadressile.
    Keskkonnaalased projektid tuleb saata 5. märtsiks 2020. a aadressil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Konkurss

    I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti
    II voorus kutsutakse oma uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit
    Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil.

Miks osaleda?

    Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet
    Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid
    Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Konkursi veebileht.