Vilsandi, Lahemaa ja Alutaguse rahvusparkides toimuvad 27. juunist 1. juulini 2022 noore looduskaitsja kursused. Meie rahvusparkide lähipiirkondadest pärit noored ammutavad keskkonna- ja loodusteadmisi ning arendavad noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd Eestis ja välismaal.

Kursustel osaleb enam kui 70 loodushuvilist koolinoort 6.–12. klassidest. Loodusretkedel, aga ka looduskaitseliste tööde käigus õpivad noored tundma piirkonnale omaseid kooslusi ning ammutavad looduses hakkama saamise tarkusi. „Kohalike kultuuriväärtustega tutvumine aitab mõista, kuidas on looduskeskkond inimeste elutegevust rahvusparkides ja nende lähiümbruses aja jooksul mõjutanud,“ sõnas Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist Krista Kingumets.

Juba kolmandat aastat toimuvad kursused rahvusparkide üleselt, et avardada noorte silmaringi, anda teadmisi teiste piirkondade loodusväärtuste kohta ja tugevdada võrgustiku ühtekuuluvustunnet. Sel aastal läksid Karula noored külla Vilsandile, Matsalu noored Lahemaale ning Soomaa piirkonna noored looduskaitsjad külastavad Alutaguset.

Vilsandi rahvuspargis keskenduvad noored liigiõppes veelindudele ja kahepaiksetele. Külastatakse loopealseid, tutvutakse nende taastamisega ning õpitakse tundma sealseid käpalisi. Kõruse külas toimuvad talgutööd ja Mihkli talumuuseumis tehakse traditsioonilist käsitööd. Üheskoos käiakse ka Eesti looduskaitse hällis ehk Vilsandi saarel, kus on plaanis nii matkad kui ka mereranda uhutud prügi koristamine. Laagrilised veedavad öö telkides ja õhtul kuulavad kohalikke lugusid lõkketule ümber.

Lahemaa rahvuspargis külastavad noored Äänisjärve kaljujooniste näitust, jalutavad liigirikkas Palmse parkmetsas ja tutvuvad rahvuspargi külastuskeskuse ekspositsiooniga. Ka nende laagri tegevused viivad noored saarele – ringkäigul Mohnil räägitakse saare ajaloost ja loodusest. Viimane päev kulgeb mööda Muuksi klindineemikut matkates ja piirkonnas veel seniajani räägitavat pohiranna murret õppides. Kursuse lõpetavad talgud Pudisoo jõel kaitsealuste mustlaik-apollo ja ebapärlikarbi elupaigas.

Alutaguse rahvuspargis tutvuvad noored esimesel päeval piirkonna ajalooga ning Avinurme piirkonna kultuuripärandiga – nii puu- kui ka käsitööga, näiteks Avinurme põrandatekkide kudumisega. Teisel päeval on Alutaguse piirkonna militaar- ja kultuuripärandi teemal väljasõit Vasknarva, Jaamakülla, Kuremäele ja Jõugasse. Jaamakülas räägitakse ka võõrliikidest meie kooslustes ja talgute käigus on plaanis rohida verevat lemmmaltsa. Kolmandal päeval kulgeb noorte rada mööda Peipsi järve rannikut piirkonna loodusväärtusega tutvudes ja matkatarkusi õppides. Kui veab ja järv lubab, minnakse Rannapungerjal koostöös Narva Noorte Meremeeste klubiga purjetama.

Kursustel osalevad noored on programmi valitud noorte endi sooviavalduste, õpetajate suunamiste või kursustel varem osalenute soovituste põhjal. „Kursuste programmi tegevustesse on kaasatud nii erialaspetsialistid kui ka rahvusparkide kogukond. Lisaks suvisele kursusele toimub igas rahvuspargis sel aastal vähemalt üks kahepäevane jätkuseminar, millest ei puudu praktilised looduskaitselised tööd,“ lisas Krista Kingumets.

Otepää looduspargis leiavad sarnased kursused aset 23.–25. augustil. Traditsioonilisi noore looduskaitsja kursusi korraldab Keskkonnaamet alates 2004. aastast.

  • Eesti on Euroopa Kaitsealade Liidu ehk EUROPARCi liige. See liit ühendab kaitsealasid enam kui 40 Euroopa riigis. Euroopa Kaitsealade Liit korraldab üle-euroopalist noore looduskaitsja kursust alates 2002. aastast.
  • Alates 2018. aastast on Eesti, Soome ja Läti noored looduskaitsjad korraldanud kord aastas ühiseid kokkusaamisi, et tugevdada lähiriikide omavahelist suhtlemist, tutvustada riikide looduskaitselisi väärtusi ning jagada looduskaitse korraldamise kogemusi. Igal aastal saab kaks Eesti noort osaleda ka Euroopa Kaitsealade Liidu mõne liikmesriigi kaitsealal toimuvas rahvusvahelises Junior Rangeri laagris. Järgmised rahvusvahelised kohtumised leiavad aset uuel aastal.