Keskkonnaamet ootab kõiki lasteaia- ja klassiõpetajaid, loodusainete õpetajaid, koolijuhte ja teisi keskkonnahariduse edendajaid osalema infopäevadel, mis toimuvad 5. septembrist 5. oktoobrini iga maakonna keskuses või selle lähedal.

„Nagu tavaliselt, pakume ka seekord võimalust silmast silma kohtuda looduskeskuste esindajate ning teiste keskkonnahariduslike tegevuste pakkujatega. Kutsume kuulama ja vaatama, mida uut ja põnevat saab õppimisvõimaluste täiendamiseks kasutada. Sel korral toimub aga tegevuste pakkujate tutvustus messi vormis: osalejad saavad ringi liikuda ja suhelda just neid huvitavate keskuste esindajatega,“ selgitas Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Lisaks saavad huvilised ülevaate keskkonnahariduse olukorrast riigis. Pärast messi võtab sõnajärje üle Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Asta Tuusti, kes kõneleb looduskeskuste ja koolide koostööst ning kutsub kaasa mõtlema, millised peaksid olema keskkonnahariduslike õppeprogrammide põhimõtted ning kuidas need sobituvad Eesti haridussüsteemi. Parema üksteisemõistmise ning tulemuslikuma koostöö huvides tasub kindlasti selgeks saada, millised on looduskeskuste ja koolide vastastikused ootused.

„Samuti ootame kõigi infopäevadel osalejate panust keskkonnahariduse tegevuskava elluviimiseks. Arutleme, millised on õppeasutuste ja looduskeskuste ootused KIKi keskkonnateadlikkuse programmile, kuidas tagada keskkonnahariduse kõrge kvaliteet ja anda tagasisidet õpitule ning kogetule,“ selgitas Maris Kivistik.

Infopäevade toimumiskohad, ajad ja päevakava leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Infopäevadel osalemine on kõigile tasuta, ent eelnevalt tuleb registreeruda.